Diversiteit en niet-financiële informatie: nieuwe rapporteringsverplichtingen!

Op 11 september 2017 zijn nieuwe regels inzake niet-financiële rapporteringsverplichtingen en informatie inzake diversiteit gepubliceerd in het Staatsblad.


Erik Peetermans, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
18 september 2017

Hierdoor zullen bepaalde grote ondernemingen voortaan bijkomend dienen te rapporteren over milieuzaken, sociale en personeelsaangelegenheden, eerbiediging van de mensenrechten en de bestrijding van corruptie en omkoping. Deze informatie wordt gepubliceerd in een Verklaring inzake niet-financiële informatie waarin een beschrijving wordt gegeven van het gevoerde beleid, de resultaten en de risico’s die met deze aangelegenheden verbonden zijn.

De betrokken ondernemingen hebben de keuze om hun Verklaring afzonderlijk te publiceren dan wel op te nemen in hun jaarverslag. Daarnaast dienen grote beursgenoteerde ondernemingen een beschrijving te geven van hun diversiteitsbeleid ten aanzien van de leden van hun bestuursorganen. Het diversiteitsbeleid heeft bijvoorbeeld betrekking op de leeftijd, het geslacht of beroepsachtergrond. In beide gevallen geldt het comply-or-explain principe. Dit betekent dat wanneer geen diversiteitsbeleid wordt gevoerd of over bepaalde niet-financiële informatie niet wordt gerapporteerd de onderneming in kwestie dit motiveert.

De nieuwe verplichtingen treden (retroactief!) in werking en gelden voor boekjaar dat aanvangt op 1 januari 2017 of gedurende het kalenderjaar 2017.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.