VBO, UNIZO en UCM scharen zich achter modernisering van het boekhoudrecht

De omzetting van de Europese boekhoudrichtlijn zal een belangrijke impact hebben op het boekhoudkundig landschap in ons land. Bovendien blijven de gevolgen van de omzetting niet beperkt tot de boekhoudwetgeving, maar strekken ze zich uit tot onder meer de fiscale en sociale wetgeving. Met het oog op een omzetting van deze richtlijn, heeft minister Peeters het advies gevraagd van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. De sociale partners, verenigd in de schoot van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, zijn het eens geworden over hoe de omzetting moet gebeuren. 


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
18 maart 2016

Het VBO, UNIZO en UCM benadrukken dat de boekhouding een essentieel beheers- en communicatie-instrument is voor ondernemingen en hun aandeelhouders. Daarnaast is de boekhouding een belangrijke bron van informatie voor verschillende stakeholders, bijvoorbeeld leveranciers, schuldeisers en werknemers. Het think small first principe indachtig, steunen ze dan ook de voorgenomen modernisering van het boekhoudrecht en vestigen de aandacht op de volgende kernpunten uit het unaniem advies:

  • Een nieuwe categorie van micro-ondernemingen ziet het licht in het Belgische recht. Micro-ondernemingen zijn ondernemingen die hoogstens één van de volgende criteria overschrijden: balanstotaal van 350.000 euro, een jaaromzet van 700.000 euro en een gemiddeld personeelsbestand van 10 werknemers. Ongeveer 83% van de ondernemingen in ons land of 321.235 ondernemingen zullen als micro-ondernemingen kwalificeren en kunnen in de toekomst specifieke maatregelen genieten. 
  • Voor de reeds bestaande categorie van kleine ondernemingen zullen de financiële drempelwaarden (jaaromzet en balanstotaal) worden opgetrokken tot respectievelijk 9 en 4,5 miljoen euro door over te gaan tot een indexering van de huidige criteria. Hierdoor kan een groter aantal ondernemingen voortaan gebruikmaken van een verkorte jaarrekening. De financiële drempelwaarden die gelden bij de beoordeling van een kleine groep (omgedoopt tot ‘groep van beperkte omvang’) worden eveneens verhoogd tot 34 miljoen euro voor de jaaromzet en 17 miljoen euro voor het balanstotaal. Het gemiddelde personeelsbestand blijft behouden op 250 werknemers.
  • De kostprijs verbonden aan de publicatie van de jaarrekening zal aanzienlijk verminderen onder meer door de afschaffing van de publicatieverplichting in het Belgisch Staatsblad. Specifiek voor de micro-ondernemingen wordt een bijkomende verlaging gevraagd van de neerleggingskosten bij de Nationale Bank van België.
  • De sociale partners engageren zich voorts om de dialoog over de sociale balans open te houden.

De werkgeversvertegenwoordigers steunen het gevonden akkoord en benadrukken dat het om een evenwichtig compromis gaat dat steeds in zijn geheel moet worden beoordeeld.

Het VBO, UNIZO en UCM menen dat de bal nu in het kamp van de federale regering ligt. Zo is het nu aan de vier bevoegde ministers, met name die van Economie, KMO-beleid, Financiën en Justitie om,  rekening houdend met de aanbevelingen van de sociale partners, de nodige wetswijzingen door te voeren.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.