Class action: groepsvorderingen door bedrijven tegen bedrijven

Op 22 maart heeft de Kamer een wetsontwerp goedgekeurd dat het mogelijk maakt voor een groep ondernemingen om samen een vorderingin te stellen tegen een andere onderneming die hen schade heeft berokkend. Men spreekt van class action of vordering tot collectief herstel. De groep ondernemingen dient zich hiervoor te laten bijstaan door een erkende groepsvertegenwoordiger.


Anneleen Dammekens, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
28 maart 2018

De class action is niet helemaal nieuw in België. Sinds september 2014 kunnen consumenten hun krachten al bundelen in een groepsvordering. De wetgeving die dit mogelijk maakt, wordt nu, naar aanleiding van de Fipronilcrisis, uitgebreid naar de KMO’s. De definitie van KMO is echter zo ruim (elk bedrijf met minder dan 250 werknemers en een jaarlijkse omzet van minder dan 50 miljoen of een jaarbalans van minder dan 43 miljoen) dat 98% van de Belgische ondernemingen als KMO beschouwd zal worden en dus een class action zal kunnen instellen.

Alleen de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd om class actions te behandelen. Een groep KMO’s kan retroactief een groepsvordering instellen voor zover de feiten die de schade veroorzaakt hebben, dateren van na 1 september 2014.

VBO – Het VBO was geen vragend partij voor een uitbreiding van de class actionwetgeving. Deze is immers nog niet voldoende gebruikt om ze vandaag al grondig te kunnen evalueren, laat staan uit te breiden (sinds het bestaan van de class action is er nog geen enkele class actionprocedure waarin een rechter ten gronde uitspraak heeft gedaan). Het VBO benadrukt dan ook de grote verantwoordelijkheid die niet alleen de rechters, maar ook de bedrijven en de organisaties die binnenkort een class action zullen kunnen instellen, dragen om niet lichtzinnig met deze procedure om te springen en om de voorkeur te blijven geven aan de buitengerechtelijke afhandeling van geschillen.

> De tekst van het goedgekeurde wetsontwerp kan geconsulteerd worden via deze link

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.