Wetgeving verboden clausules in b2b-contracten treedt in werking

Op 1 december 2020 treedt het laatste deel van de controversiële wet van 4 april 2019 in werking. De wet heeft tot doel om ondernemingen te beschermen tegen de misbruiken van andere ondernemingen. De bepalingen die volgende maand in werking treden, betreffen de zogenaamde onrechtmatige bedingen.


Anneleen Dammekens, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
25 november 2020

Onrechtmatige bedingen zijn verboden contractclausules. Wanneer men zo’n clausule toch opneemt in een contract, dan is die clausule ongeldig. De rest van het contract blijft, in principe, wel voortbestaan. Het concept van de onrechtmatige bedingen bestaat al lang in het consumentenrecht. Maar met de nieuwe wet wordt het concept nu dus ook in de b2b-relatie geïntroduceerd. De impact ervan is zeer verregaand aangezien het principe van de contractuele vrijheid één van de pijlers is van de b2b-relatie. Daarbij komt dat de beoordeling van wat een evenwichtige contractuele relatie is erg verschillend kan zijn van de relatie consument-onderneming en bovendien erg kan verschillen per sector.

De bedoeling van deze wetgeving bestaat erin om contractuele bepalingen te verbieden die het evenwicht in de contractuele relatie verstoren door op een onbillijke manier voordelen aan een van de partijen toe te kennen. De nieuwe wet voorziet net zoals het consumentenrecht een zwarte lijst van clausules die verboden zijn en zonder meer uit het contract zullen worden geschrapt door de rechter als ze er toch in staan, en een algemene toetsingsnorm. Anders dan het consumentenrecht, voorziet de nieuwe wet ook een grijze lijst van clausules die verboden zijn, tenzij de onderneming kan aantonen dat ze in de gegeven context wel billijk zijn (‘comply or explain’), bv. omdat ze het resultaat zijn van onderhandelingen.

VBO - Het VBO benadrukt dat het voor zich  spreekt  dat billijke  contractvoorwaarden bijdragen tot  een  vlotte  samenwerking tussen ondernemingen. Maar de algemene  bewoordingen  van  de  onrechtmatige  bedingen uit de zwarte en de grijze lijst, samen gelezen met de soms te verregaande interpretaties in de memorie van toelichting van de wet, dreigen aanleiding te  geven tot veel verschillende interpretaties en zodoende te leiden tot rechtsonzekerheid voor alle ondernemingen. Dat neemt niet weg dat de wetgeving op 1 december in werking zal treden en dat de Belgische ondernemingen, waarvan vele het als gevolg van de gezondheidscrisis niet gemakkelijk hebben, daar rekening mee zullen moeten houden en mogelijk hun algemene voorwaarden zullen moeten herbekijken.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.