Continuïteit ondernemingen – Nieuwe wet maakt terugdringen proceduremisbruiken mogelijk

De wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen van 2009 beoogde de toegang tot de reorganisatieprocedure mogelijk te maken voor een meerderheid van ondernemingen in moeilijkheden.


Nathalie Ragheno, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
22 januari 2014

Men stelde echter vast dat deze zeer ruime toegang perverse effecten had. Sommige ondernemingen gebruikten de procedure ondoordacht, zonder echte mogelijkheid op herstel of soms zelfs om tijdelijk aan bepaalde schuldeisers te ontsnappen. De wet werd in 2013 gewijzigd om deze misbruiken te voorkomen en de toegang tot de procedure te beperken tot de ondernemingen die een kans hebben om zich te herstellen en daar ook de wil toe hebben. Een van de nieuwigheden die in de wet worden ingevoerd, is de grotere rol van de boekhoudprofessionals. Deze rol omvat zowel de preventie van de discontinuïteit van de ondernemingen als het indienen van een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie. Bijstand door een accountant is vereist om een voorbegroting op te stellen en toezicht te houden op de boekhoudkundige situatie die moet worden toegelicht bij het indienen van de aanvraag voor toegang tot de procedure. De aanvraag is niet ontvankelijk wanneer niet aan deze twee vereisten voldaan is.

VBO  – Het VBO is verheugd met de recente rechtspraak waarin deze nieuwe bepalingen worden toegepast. Het hoopt dat misbruik hiermee zal kunnen worden teruggedrongen en de procedure efficiënter wordt gemaakt omdat ze beperkt wordt tot leefbare ondernemingen die bereid zijn de handen uit de mouwen te steken om hun moeilijkheden te boven te komen. 

 

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.