Insolventie van ondernemingen – Nieuwe maatregelen ter ondersteuning van ondernemingen in moeilijkheden

De in 2020 genomen maatregelen om de COVID-19-epidemie af te remmen, hebben de bedrijven en de handel bijzonder hard getroffen. In april voerde de regering een moratorium op faillissementen in. De bedrijven die door de gezondheidsmaatregelen hun activiteiten moesten beperken of zelfs helemaal stopzetten, konden een tijdelijke opschorting genieten en konden niet failliet verklaard worden als de ondervonden moeilijkheden het resultaat waren van die maatregelen. Het was de bedoeling om een golf van faillissementen van kwetsbare bedrijven in te dammen. Er werd zopas een nieuw wetsontwerp goedgekeurd dat dit moratorium verlengt tot 31 januari 2021.


Nathalie Ragheno, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
02 december 2020

Alle ondernemingen die gesloten zijn door de maatregelen in toepassing van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, en waarvan het voortbestaan wordt bedreigd, genieten een tijdelijke opschorting, voor zover ze niet in staking van betaling waren op 18 maart 2020. Om misbruik te voorkomen, kan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank beslissen dat een onderneming niet binnen het toepassingsgebied van die opschorting valt. Daartoe zal hij in het bijzonder rekening houden met de sterke daling van de omzet van de schuldenaar of met het feit dat hij van economische werkloosheid gebruik heeft gemaakt en de overheid bevel heeft gegeven tot sluiting van de onderneming van de schuldenaar.

Die regeling mag niet worden gezien als een vrijbrief voor ondernemingen om hun schulden niet te moeten betalen. De bedrijven die zich in de mogelijkheid bevinden om hun verplichtingen na te komen, worden aangemoedigd dat te doen. Zo worden de gevolgen voor andere bedrijven en het risico op een domino-effect geminimaliseerd.

Dat moratorium op faillissementen heeft dit jaar een indrukwekkende daling van de faillissementen tot gevolg tegenover dezelfde periode vorig jaar. We stellen meer dan 30% minder faillissementen vast, net als in onze buurlanden die soortgelijke maatregelen namen.

Het ziet er dus naar uit dat vele bedrijven het erg moeilijk zullen krijgen wanneer die opschorting een einde neemt. Sommigen onder hen zullen het faillissement aanvragen en anderen zullen een beroep willen doen op een procedure voor gerechtelijke reorganisatie.

Daarom worden in de Kamer momenteel twee andere wetsvoorstellen onderzocht. Eerst en vooral een voorstel dat Boek XX van het Wetboek van economisch recht over insolventie beoogt aan te passen, en in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot de procedures voor gerechtelijke reorganisatie. Zo kunnen die procedures versoepeld worden om rekening  te houden met de behoeften verbonden aan de economische crisis. Een tweede wetsvoorstel brengt de nodige verbeteringen aan om onze insolventiewetgeving te conformeren aan het Europees recht. Het is immers belangrijk dat tijdens het instellen van een procedure voor gerechtelijke reorganisatie in het kader van een overdracht van het geheel of van een gedeelte van de activiteiten van een onderneming, geen controverse kan ontstaan over de verenigbaarheid van de Belgische wet met het recht van de Unie zoals geïnterpreteerd door het Hof van Justitie.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.