De revolutie van de groene boekhouding

100 jaar. Zo lang heeft het geduurd om tot geharmoniseerde internationale boekhoudkundige normen te komen. 6 maanden. Dat is de vooropgestelde termijn om het Europese en internationale kader voor niet-financiële boekhouding voor de komende tien jaar vast te leggen.


François-Guillaume Eggermont, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
17 mei 2022

De aanzet daartoe kwam van de Europese Commissie, die in het kader van de Green Deal een voorstel voor een richtlijn heeft opgesteld om grote ondernemingen vanaf 2024 te verplichten om informatie over hun ecologische, sociale en bestuurskundige (ESG) prestaties te publiceren, overeenkomstig voorgeschreven normen (Corporate Sustainability Reporting Directive). Dat betekent dat de ondernemingen informatie zullen moeten publiceren over de gevolgen van hun activiteiten voor het milieu, en ook over de impact van ESG-factoren op hun bedrijfsmodel.

De Europese Commissie heeft de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) opgedragen om tegen het najaar van 2022 technische normen op te stellen. Die dwingende normen moeten het mogelijk maken om de talrijke vrijwillige normen die momenteel naast elkaar bestaan, te stroomlijnen (GRI, TCFD, SASB, CDP, CDSB enz.). De huidige divergentie heeft twee nadelen: het gebrek aan vergelijkbaarheid van ESG-prestaties en de werklast voor bedrijven, die gedwongen zijn om verschillende normen naast elkaar te gebruiken om alle stakeholders tevreden te stellen.

Voortaan staat de Commissie er niet meer alleen voor. Tijdens de COP26 kondigde de IFRS-stichting, die een internationaal boekhoudkundig referentiekader ontwikkelt, de oprichting van de International Sustainability Standards Board (ISSB) aan, met als voorzitter de voormalige CEO van Danone, Emmanuel Faber. Het doel van de ISSB is om een wereldwijd, alomvattend referentiekader voor duurzaamheidsrapportering op te stellen.

Ten slotte heeft ook de Security Exchange Commission (SEC) dat voorbeeld gevolgd door voor te stellen om bepaalde duurzaamheidsinformatie op te nemen in de periodieke verslagen van beursgenoteerde ondernemingen, waaronder de CO2-uitstoot van scope 3 (indirecte uitstoot die niet gekoppeld is aan het energieverbruik dat nodig is om het product te vervaardigen).

Om dat ambitieuze harmonisatieproject tot een goed einde te brengen en de concurrentiekracht van de Europese ondernemingen te vrijwaren, is het van essentieel belang dat die verschillende instanties naar een gemeenschappelijke basis convergeren. Normen die gelijkaardig, maar verschillend zijn, zouden leiden tot een contraproductieve complexiteit en uiteenlopende interpretaties.

VBO - Om een versnippering van normen te vermijden, pleit het VBO voor:

- een optimale dialoog tussen de instanties die verantwoordelijk zijn voor de vaststelling van de normen;
- een sterk bestuur van die instanties;
- een maximale harmonisatie van de voorgestelde CSRD, bij gebrek aan een Europese verordening;
- een onderlinge interoperabiliteit van normen;
- een pragmatische aanpak waarbij een evenwicht wordt gevonden tussen vergelijkbaarheid van de te verstrekken informatie en de maximale beperking van de werklast voor de ondernemingen.

Voor die zowel ingrijpende als snelle paradigmaverschuiving zullen de ondernemingen aanzienlijke middelen moeten inzetten: nieuwe meet- en rapporteringsinstrumenten, personele middelen, opleiding van bestuurders, ESG-rapporteringsaudits enz.

EFRAG, de ISSB en de SEC hebben gelijktijdig openbare raadplegingen over hun respectieve referentiekaders gelanceerd. Die raadplegingen lopen respectievelijk tot 8 augustus, 29 juli en 21 mei. Het VBO moedigt bedrijven aan om deel te nemen aan de raadplegingen van EFRAG en de ISSB.

Foto @belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.