LEI-code verplicht voor alle financiële transacties vanaf 2018

Vanaf 3 januari 2018 moeten alle Belgische bedrijven actief op de financiële markten beschikken over een LEI-code, dat is een identificatienummer van juridische entiteit (‘Legal Entity Identifier’). Op woensdag 11 oktober wordt een gemeenschappelijke mededeling van het VBO, de FSMA en FEBELFIN gepubliceerd.


Malorie Schaus , COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
11 oktober 2017

Europese regelgeving

De nieuwe Europese MIFID II- en MIFIR-regelgeving (“Markets in Financial Instruments Regulation”), die vanaf januari 2018 van toepassing zal zijn in de lidstaten van de Europese Unie, wil de werking van de financiële markten verbeteren, met name door ze transparanter en veiliger te maken. Het gaat om een uitbreiding van de Europese EMIR-regelgeving (“European Market Infrastructure Regulation”), die al sinds 2014 een meldings- en dus identificatieplicht oplegt aan de actoren op de markt van over-the-counter-derivaten, dat zijn financiële instrumenten die bilateraal tussen twee partijen worden verhandeld op een toekomstige datum zonder via de beurs te passeren.

LEI-code

In het kader van de MIFID II- en MIFIR-regelgeving zal elke juridische entiteit (onderneming met rechtspersoonlijkheid) die financiële instrumenten verhandelt op een handelsplatform of daarbuiten, verplicht zijn een LEI-code te verkrijgen, een unieke code waarmee de onderneming wereldwijd kan worden geïdentificeerd bij financiële transacties. Het is de beleggingsonderneming, als tussenpersoon, die de LEI-code van de onderneming zal moeten vermelden in de melding van de financiële transactie bij de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), uiterlijk aan het einde van de werkdag na de transactie. Die informatie wordt vervolgens door de FSMA doorgegeven aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA), op vraag van die laatste. Bij gebrek aan LEI-code, zal de beleggingsonderneming de financiële transactie simpelweg niet kunnen uitvoeren voor rekening van de onderneming.

Wie geeft de LEI-code uit?

De afgifte van de LEI-code is onderworpen aan strenge regelgeving. Slechts enkele organisaties zijn hiervoor geaccrediteerd. De Belgische bevoegde organismes zijn GS1 Belgium & Luxembourg en Xerius, twee privéorganisaties. Hun website vindt u via https://www.gs1belu.org/nl en www.xerius.be/lei. De LEI-code is een jaar geldig en moet daarna worden vernieuwd.

> Klik hier voor de Europese MIFIR-regelgeving (artikel 26)
> Klik hier voor de gemeenschappelijke mededeling VBO-FSMA-FEBELFIN

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.