Naar een one-stop-shop voor ondernemingsgeschillen?

Ivan Verougstraete, erevoorzitter van het Hof van Cassatie, was de gastspreker op de Juridische Commissie van het VBO op 22 september. Hij informeerde de leden over de bevoegdheden van de rechtbank van koophandel in het nieuwe gerechtelijke landschap.


Erik Peetermans, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
24 september 2014

Sinds 1 juli 2014 is het Belgische gerechtelijke landschap immers grondig hertekend. Niet enkel zag een familierechtbank het licht, maar ook de taken van de rechtbank van koophandel wijzigen. Zo staan voortaan niet langer ‘geschillen tussen handelaars’ centraal, maar wel ‘geschillen tussen ondernemingen’. Hierdoor wordt de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel uitgebreid en zal het nastreven van een economisch doel voortaan een doorslaggevend element worden bij de bepaling van de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel. Met deze hervorming wil de wetgever economische geschillen in ons land zoveel mogelijk bundelen voor de rechtbank van koophandel. Ze kan worden gezien tegen de achtergrond van een ruimere coördinatie en codificatiebeweging van het economische recht met als bekendste voorbeeld het Wetboek van Economisch Recht.

VBO – Het VBO hoopt dat deze hervorming zich ook op het terrein zal laten voelen en de rechtbank van koophandel voortaan dienst zal kunnen doen als een one-stop-shop voor de meerderheid van geschillen waarmee ondernemers te maken krijgen. Dit zou eveneens kunnen leiden tot een vermindering van de behandelingstermijn van geschillen

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.