Federaties en mededinging: de juiste reflex!

Mededinging. Het is een term die meestal valt in combinatie met de woorden monsterboete en prijsafspraken. Een term die doet denken aan geheime afspraken in achterkamertjes en daarom vaak tot de verbeelding spreekt. Ondernemingen denken nog te vaak dat ze geen risico lopen als ze zich weghouden van dergelijke overduidelijke illegale praktijken. Niets is minder waar.


Philippe Lambrecht, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
08 juni 2016

De mededingingsregels zijn erg omvattend en in veel gevallen is het niet glashelder of een praktijk ongeoorloofd is of niet. Dit maakt het er voor ondernemingen, maar ook voor beroepsfederaties niet eenvoudiger op. Beroepsfederaties zijn immers op dezelfde wijze als de individuele ondernemingen onderworpen aan de mededingingsregels. Als ontmoetingsplaats bij uitstek voor concurrenten staan ze vandaag onder scherp toezicht van de mededingingsautoriteiten.

Beslissingen die genomen worden onder de koepel van een beroepsfederatie geven soms een vals gevoel van veiligheid, maar kunnen evengoed onder het kartelverbod vallen. Ze kunnen worden bestraft met hoge boetes voor zowel de federatie, de aangesloten ondernemingen als de individuele werknemers die bij de inbreuk betrokken zijn. Het is daarom nuttig om de volgende vuistregel in het achterhoofd te houden: wat concurrenten buiten een beroepsfederatie niet is toegestaan, blijft ook binnen het kader van een federatie verboden.

Voor federaties is bovendien een belangrijke voorbeeldrol weggelegd. Als gezicht van een sector naar de buitenwereld moeten zij hun leden maximaal bewust maken van de te volgen spelregels. Bijvoorbeeld, wanneer er vergaderingen worden georganiseerd door een federatie, moet er nauw over worden gewaakt dat er geen gevoelige onderwerpen zoals prijzen of productievolumes worden aangesneden. Een federatie riskeert immers als facilitator van een inbreuk te worden aanzien en beboet.

Toch is het belangrijk om het hoofd koel te houden. Een hele andere reeks typische federatie-activiteiten – bijvoorbeeld het opstellen van gedragscodes, het promoten van het model algemene voorwaarden of het organiseren van groepsaankopen – vertonen raakvlakken met het mededingingsrecht, maar zijn vaak niet per definitie verboden. Om te weten of deze de test doorstaan, moet onder meer in detail worden gekeken naar de concrete marktomstandigheden en precieze modaliteiten van deze activiteiten.

Om federaties en hun leden wegwijs te maken in de mededingingsregels, heeft het VBO de praktische gids Federaties en mededingingsregels opgesteld. Deze gids, die enkele dagen geleden officieel is voorgesteld op het VBO, geeft een overzicht van de belangrijkste mededingingsprincipes. Hij vormt ook een leidraad in de praktische situaties waarmee federaties worden geconfronteerd. Zo bevat de gids handige checklists onder meer voor het leiden van vergaderingen, maar ook voor andere typische federatie-activiteiten. Ook in mededinging valt een proactieve toetsing immers te verkiezen boven een late respons.

Philippe Lambrecht, bestuurder-secretaris-generaal

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.