© Shutterstock

Prioriteiten van de Belgische mededingingsautoriteit in 2023

De Belgische Mededingingsautoriteit (‘BMA’) staat in voor de correcte naleving van het mededingingsbeleid in België. Dat gaat van het vervolgen van mededingingsbeperkende praktijken tot het toezien op fusies en overnames. Met een jaarlijkse prioriteitennota geeft de BMA  inzicht in haar strategische prioriteiten en op welke sectoren zij prioritair toezicht zal houden. De jongste nota werd gepubliceerd op 20 juli 2023.


Tine Debaes , COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
05 september 2023

STRATEGISCHE PRIORITEITEN

Drie strategische prioriteiten vormen de leidraad in 2023. De eerste prioriteit is de verdere implementatie van haar ‘capacity building strategy’. De omzetting van de ECN+-richtlijn bracht voor de BMA een budgetstijging van ongeveer 20% met zich mee. Het afgelopen werkjaar heeft de BMA de interne organisatiestructuur grondig hertekend en werd het personeelsbestand fors uitgebreid. Ook op het vlak van digitalisering en wat betreft de voornemens om actiever te zijn wat betreft het informeel en strategisch beleid werden in 2022 heel wat zaken gerealiseerd. Er werd een online klokkenluidersplatform ontwikkeld, een nieuw ‘case management system’ opgestart, en de banden met verschillende stakeholders en instellingen werden verder aangehaald. Het komende jaar zal de BMA nog meer ruimte maken om het bestaande beleid in vraag te stellen en te verbeteren. Zo heeft de BMA onder andere overleg gepleegd met het Prijzenobservatorium en de Nationale Bank van België met het oog op een versterkte samenwerking. Tot slot kunnen we ook beginnen uitkijken naar een vernieuwde website van de BMA.

De tweede prioriteit betreft een verdere reflectie over de toepassing van het mededingingsbeleid in de context van de groene en de circulaire economische transitie. De BMA zal een standpunt uitwerken over hoe mededingingsregels in lijn zijn met groene beleidsmaatregelen en op welke manier zij dat beleid nog verder kunnen ondersteunen. Er zullen ook middelen ter beschikking worden gesteld om ondernemingen en organisaties te adviseren bij de concrete uitwerking van duurzaamheidsinitiatieven.

Als derde prioriteit zal de BMA focussen op de uitwerking van een actief handhavingsbeleid in de digitale sector. Daarbij zal rekening worden gehouden met de specifieke uitdagingen  van een middelgrote economie in België, en nog meer in het bijzonder met de ontwikkeling van ‘small-tech’-bedrijven in de dienstensector.

PRIORITAIRE SECTOREN

Met het oog op een optimaal gebruik van haar middelen, concentreert de BMA haar interventies waar het effect van haar acties naar verwachting het grootst is. In haar analyse om te beoordelen of een zaak behandeld wordt, houdt de BMA rekening met vier factoren: de impact, het strategisch belang, de risico’s en de middelen die aan de zaak verbonden zijn.

Jaarlijks identificeert de BMA een aantal prioritaire sectoren. Wanneer een inbreuk zich situeert in een van die prioritaire sectoren, dan brengt het behandelen van die zaak vaak een groter strategisch belang voor de BMA met zich mee.

De prioritaire sectoren zijn grotendeels dezelfde als vorig jaar, namelijk de dienstverlening aan bedrijven en consumenten, de agrovoedingsindustrie, de energiesector, de farmaceutische sector, de digitalisering van de economie en tot slot de telecommunicatiesector. Openbare aanbestedingen stonden vorig jaar niet aangeduid als prioritair maar zijn nu opnieuw opgenomen in de lijst. De nieuwkomer van vorig jaar, de sportwereld, is dan weer verdwenen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.