Betrokkenheid bedrijven cruciaal in wettelijk kader pandemiewet

In het parlement is het langverwachte debat over een pandemiewet aangevat. De recente uitspraak van de Brusselse kortgedingrechter, die de rechtsbasis waarop de bestaande overheidsmaatregelen om de pandemie te bestrijden onvoldoende achtte, maakte een verder uitstel van dit debat onmogelijk. Het parlement is nu aan zet.


Philippe Lambrecht, Bijzonder adviseur van de CEO
14 april 2021

Vanuit democratisch oogpunt is het noodzakelijk en wenselijk dat een duidelijk wettelijk kader wordt uitgewerkt, dat toelaat om de coronacrisis én toekomstige, al dan niet vergelijkbare, crisissen op efficiënte wijze te bestrijden. Een dergelijk wettelijk kader moet aan een aantal essentiële principes beantwoorden: wettelijkheid, proportionaliteit, billijkheid en rechtszekerheid. Het kan geenszins de bedoeling zijn om met deze wet fundamentele vrijheden en rechten buiten werking te stellen. Mensenrechten, zoals het recht op privacy, en fundamentele rechten, zoals het eigendomsrecht en de vrijheid van ondernemerschap, verdienen daarbij een bijzondere bescherming. Het VBO heeft deze principes uitdrukkelijk onder de aandacht gebracht van de parlementsleden in een advies aan de Commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken (*).

Dit nieuwe wettelijk kader moet rekening houden met de cruciale rol van ondernemingen. Ondernemingen en hun medewerkers zijn een bron van innovatie, creativiteit en praktische oplossingen, en kunnen als zodanig bijdragen tot een goed beheer van crisissen. Aldus zijn ondernemingen meer dan ooit een partner in de zoektocht naar de oplossingen, geen tegenstander.

Overleg is essentieel. De maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis kunnen slechts efficiënt zijn wanneer ze toepasbaar zijn op het terrein. Om dat te garanderen is permanent overleg met de ondernemingen en hun vertegenwoordigers niet minder dan een must. Dat geldt in het bijzonder voor die maatregelen die een directe impact hebben op het functioneren van ondernemingen en hun medewerkers.

Tevens moet de bijzondere expertise van ondernemingen in rekening worden gebracht. Op diverse vlakken kunnen ondernemingen een daadwerkelijke bijdrage leveren om diverse aspecten van de crisis in kaart te brengen en te beheersen. Denk maar aan de uitzonderlijke expertise inzake logistiek en het beheersen van datastromen.

Maar België is geen eiland. Overleg en coördinatie met de buurlanden en de Europese instellingen is dan ook noodzakelijk om te vermijden dat België uit de pas loopt en dat de Belgische ondernemingen harder worden getroffen dan hun buitenlandse concurrenten. De eigenheid en troeven van de Belgische economie en ondernemingen moeten daarbij in rekening gebracht worden.

De recente ervaringen kunnen dienen als les voor de toekomst. Aan het parlement komt de opdracht toe een stabiel rechtskader uit te werken dat toelaat om de huidige en toekomstige crisissen efficiënt te beheersen. Ondernemingen en hun medewerkers hebben daarin een centrale rol te spelen, wat maakt dat voortdurend overleg met ondernemingen noodzakelijk is.        

(*) https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1897/55K1897001.pdf (Franstalige versie van het advies vanaf p. 512, gevolgd door de Nederlandstalige versie van het advies).

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.