Budgetneutraal naar een snellere justitie?

Bad lawyers can delay a trial for years, good ones even longer.” Met die woorden begint Simon Deryckere, advocaat en auteur van het boek ‘Justice in time’ zijn presentatie in de Juridische commissie. Hij voegt eraan toe dat de beste advocaten procedures kort proberen te houden, maar dat het Belgische rechtssysteem hen daar helaas niet bij helpt. Daarom kroop hij in zijn pen om vijftig concrete suggesties op papier te zetten die de snelheid van het Belgische justitiële apparaat op korte termijn en budgetneutraal zouden kunnen verbeteren.


Anneleen Dammekens, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
15 december 2020

Hoe?
Door een aanpassing van de verouderde procedureregels, zou het probleem van de lange doorlooptijden van gerechtelijke procedures kunnen worden aangepakt. In zijn boek doet mijnheer Deryckere niet minder dan vijftig concrete voorstellen tot wetswijzigingen. Het gaat zowel om aanpassingen aan de strafrechtelijke procedures, de burgerrechtelijke procedures als aanpassingen inzake buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Hij is ervan overtuigd dat de voorgestelde procedurele ingrepen snel voor een tastbaar resultaat zullen zorgen. Op die manier hoopt hij dat er ook ruimte zal komen (zowel qua tijd als qua budget) om de lastigere hervormingen te bespreken.

Wat betekent dat concreet?
De vijftig voorstellen uit het boek van Simon Deryckere hier opsommen, zou ons te ver leiden, maar de grote lijnen geven we u wel graag mee. Zo pleit de auteur voor een afschaffing van de arrondissementsrechtbank, door discussies inzake de bevoegdheid van rechtbanken te vervangen door de toets van de belangenschade. Daarnaast stelt hij ook een vereenvoudiging van de verjaringsregels in strafzaken voor. Ook het hoger beroep tegen vonnissen kan eenvoudiger, naar Nederlands model. De uitvoerbaarheid bij voorraad van gerechtelijke beslissingen zou de regel moeten worden en onverantwoorde termijnoverschrijdingen door deskundigen dienen gesanctioneerd te worden. Rechters moeten zich kunnen specialiseren in een specifieke materie door geschillen te concentreren. Er zou een mogelijkheid moeten komen op prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Cassatie.

Tot slot houdt mijnheer Deryckere ook een warm pleidooi voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Hij doet dat enerzijds door aan te raden om adviezen van gespecialiseerde instanties, zoals Ombudsfin en het Fonds voor Medische Ongevallen, bindend te maken, mits de mogelijkheid van een hoger beroep bij de rechtbank. En anderzijds door voor te stellen om bemiddeling en arbitrage in burgerlijke zaken te stimuleren door in de meest geschikte gevallen wettelijk te voorzien in een opt-out.

VBO – Het VBO feliciteert mijnheer Deryckere voor het mooie werk dat hij leverde met zijn boek ‘Justice in time – Pleidooi voor korte procedures. Iedereen wint’. Ook het VBO is een voorstander van een doeltreffender rechtssysteem. In dat kader dient ook de nodige aandacht geschonken te worden aan de digitalisering. België is op dat vlak niet de beste leerling van de klas. Het VBO benadrukt bovendien dat snellere procedures niet gelijk mogen staan aan minder rechten voor de partijen. De rechten van verdediging moeten centraal blijven staan in elke gerechtelijke procedure.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.