Nieuw bewijsrecht: belangrijkste wijzigingen

De eerste horde van de hervorming van de Code Napoléon tot het nieuw Burgerlijk Wetboek is genomen. Op 4 april 2019 keurde de Kamer het wetsontwerp dat het burgerlijke bewijsrecht hervormt goed. Doel van de wet: een bewijsrecht aangepast aan de (digitale) wereld van vandaag. Het bevat een aantal belangrijke wijzigingen voor ondernemingen. Zo wordt er o.a. zoveel mogelijk gestreefd naar de gelijkwaardigheid van papieren en elektronisch bewijs.


Anneleen Dammekens, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
24 april 2019

Hieronder vindt u nog een aantal wijzigingen die een impact zullen hebben op de bedrijfswereld:

  • Het bewijs tegen de onderneming-natuurlijke persoon die handelt los van zijn commerciële activiteit:

In principe is het bewijs tegen ondernemingen vrij (d.w.z. dat je het bestaan van de overeenkomst op eender welke manier kan aantonen. Je hebt geen ondertekend contract nodig). Maar daarop is nu een uitdrukkelijke uitzondering voor natuurlijke personen die een onderneming zijn: als het gaat om rechtshandelingen die vreemd zijn aan de onderneming is het bewijs niet vrij.

  • De aanvaarde factuur geldt als (weerlegbaar) bewijs voor de aangevoerde rechtshandeling

Dat betekent dat een onderneming die een factuur niet tijdig betwist, (weerlegbaar) vermoed wordt die factuur aanvaard te hebben.

  • De herverdeling van de bewijslast in buitengewone omstandigheden 

In situaties waar het ‘kennelijk onredelijk’ zou zijn om van de persoon die iets moet bewijzen, te verwachten dat hij het bewijs ook daadwerkelijk kan leveren, kan de rechter hetzij de andere partij vragen om de bewijsstukken aan te leveren, hetzij, in uitzonderlijke gevallen, de bewijslast bij deze andere partij leggen. Bijvoorbeeld: wanneer de rechter vaststelt dat bepaalde documenten verdwenen zijn en hij vermoedt dat de partij die er niet bij gebaat is dat deze stukken bovenkomen, ze moedwillig achterhoudt. 

  • Vrije bewijsvoering tussen niet-ondernemingen tot 3.500 EUR

Vandaag moet een verrichting vanaf 375 euro tussen niet-ondernemingen worden bewezen aan de hand van een ondertekend document. Dit drempelbedrag wordt opgetrokken naar 3.500 euro. 

De wet dient nog gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad en zal daarna in werking treden. De aangenomen wettekst kan u hier consulteren.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.