Nieuwe regels inzake betalingstermijnen

De coronacrisis heeft het belang van tijdige betaling van facturen onderstreept. Om de betaalhygiëne van ondernemingen én de overheid te verbeteren, heeft de Kamer op 15 juli 2021 de reeds bestaande regels inzake betalingstermijnen aangescherpt.


Arie Van Hoe, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
19 juli 2021

De nieuwe regels bepalen dat betalingstermijnen maximaal 60 dagen mogen bedragen. Een eventuele wettelijke of contractuele verificatieperiode, tijdens dewelke goederen of diensten worden gecontroleerd, maakt thans deel uit van deze maximale termijn. Tevens is voorzien dat de schuldenaar onmiddellijk alle informatie die nodig is om een factuur op te maken moet meedelen aan de schuldeiser. Ook mag de ontvangstdatum van de factuur niet meer contractueel worden bepaald. Laattijdige betalingen worden automatisch gesanctioneerd met een hoge verwijlinterest en een forfaitaire vergoeding van 40 euro voor invorderingskosten.

Belangrijk is dat de nieuwe regels niet alleen de verhouding tussen ondernemingen bepalen. Ze gelden tevens in de verhouding tussen ondernemingen en de overheid. Dat is terecht. Een snellere betaling van facturen door de overheid is inderdaad cruciaal voor het herstel van ondernemingen van de coronacrisis. 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.