Sneller rechtszekerheid bij de Raad van State

Onder impuls van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden wordt de procedure voor de Raad van State grondig hervormd. De bedoeling van die hervorming is om de doorlooptijd van administratieve beroepen drastisch in te perken. Op die manier zullen burgers en ondernemingen sneller rechtszekerheid verkrijgen, wat een positief effect zal hebben op het investeringsklimaat in België.


Arie Van Hoe, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
23 november 2022

Vandaag nemen procedures voor de Raad van State vaak veel tijd in beslag. Doorlooptijden van meer dan dertig maanden zijn geen uitzondering. Gedurende die periode is het voor iedereen onzeker wat de uitkomst van de procedure zal zijn. Die onzekerheid heeft een verlammende werking. Soms worden investeringen afgelast uit vrees voor lange procedures bij betwistingen.

Om daaraan te verhelpen, was een hervorming van de procedure voor de Raad van State meer dan noodzakelijk. Als gevolg van die hervorming wordt de doorlooptijd beperkt tot een aanvaardbare termijn van maximaal achttien maanden. Binnen die termijn zal iedereen ten gronde duidelijkheid krijgen over de wettigheid van de aangevochten overheidsbeslissing (een overheidsopdracht, een vergunning, een gemeentelijk belastingreglement …).

De hervorming komt op een goed moment. Om de duurzame transitie te realiseren, zijn belangrijke investeringen nodig. Die investeringen vereisen rechtszekerheid binnen aanvaardbare termijnen. De hervorming komt daaraan tegemoet. Bijzonder relevant in dat verband is dat maatschappelijk relevante dossiers, bv. dossiers die betrekking hebben op de energietransitie, prioritair zullen worden behandeld. De behandeltermijn voor die dossiers kan dus nog korter zijn dan achttien maanden.

Ook de schorsingsprocedure wordt grondig gewijzigd. In hoogdringende procedures zal de Raad van State uiterlijk binnen een termijn van drie maanden een voorlopige uitspraak doen. Ook dat is een welgekomen hervorming.

Om dat alles mogelijk te maken wordt het personeelskader van de Raad van State uitgebreid en wordt de IT-infrastructuur van de Raad van State verder gemoderniseerd.

VBO – Het VBO verwelkomt de hervorming van de Raad van State. Die hervorming zal de rechtszekerheid verhogen en zal het investeringsklimaat in België versterken. Een kwaliteitsvolle administratieve rechtspraak binnen redelijke termijn is een must om de uitdagingen van de toekomst aan te pakken.

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.