Definitieve goedkeuring nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: aanzienlijke mogelijkheden voor ondernemers

Het federaal parlement heeft gisterenavond definitief het licht op groen gezet voor het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De hervorming heeft een belangrijke impact op de Belgische ondernemingswereld. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), bedrijfsinformatiespecialist Graydon en de Federatie van het Notariaat (Fednot) brengen daarom een brochure uit waarin de kernpunten van deze omvangrijke hervorming op een bevattelijke wijze worden toegelicht. De hervorming noodzaakt ondernemers om stil te staan bij de vele juridische facetten die gepaard gaan met de opstart en de uitbouw van een onderneming. Het vernieuwde wetboek biedt aanzienlijke opportuniteiten om het juridische kader af te stemmen op de werkelijke noden en wensen van ondernemers.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
01 maart 2019

De regels die het leven van een vennootschap beheersen, krijgen een diepgaande hertekening. Flexibilisering, modernisering en vereenvoudiging zijn daarbij de uitgangspunten. Dat klinkt erg mooi, maar wat betekent dat concreet voor een ondernemer? Moet ik morgen meteen mijn statuten aanpassen? Ben ik nog steeds baas in eigen bedrijf?

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is de opvolger van het Wetboek van vennootschappen. Het nieuwe wetboek, dat de meest courante vormen van privaatrechtelijke rechtspersonen regelt, komt als geroepen. Denk maar aan de hervormingen van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot het begrip onderneming en de insolventieprocedures en het vervangen van de rechtbanken van koophandel door ondernemingsrechtbanken. Vennootschappen en verenigingen beschikken voortaan over een modernere tool die beter is afgestemd op de realiteit. Nu is het aan ons allemaal om de mogelijkheden die de wetgever ons biedt om onze onderneming te organiseren, met beide handen te grijpen”, aldus Philippe Lambrecht, bestuurder-secretaris-generaal van het VBO.

Koen Geens, minister van Justitie: “Wij zijn een land met zeer veel ondernemers en moeten dat ook blijven. Met de nieuwe vennootschapswetgeving wil ik ondernemerschap stimuleren en wil ik dat zoveel mogelijk ondernemingen in België ‘geboren’ worden. Dat is goed voor de tewerkstelling en de economie van ons land. Een aantrekkelijk investeringsland blijven is een absolute vereiste, we mogen niet achterop hinken door niet aangepaste wetgeving of rechtspraak."

Om ondernemers wegwijs te maken in de belangrijkste innovaties hebben de FOD Justitie, Fednot, Graydon Belgium nv en het VBO de handen in elkaar geslagen. Deze beknopte publicatie bevat een overzicht van de belangrijkste ‘aandachtspunten’ voor elke ondernemer en is beschikbaar via deze link.

Het VBO heeft samen met de andere partners ook een filmpje gemaakt.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.