Het VBO is verheugd over het koninklijk besluit dat de continuïteit van de algemene vergaderingen waarborgt in een periode van social distancing (COVID-19)

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) juicht de publicatie toe van het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en vennootschaps- en verenigingsrecht, in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie. Dat koninklijk besluit voorziet in uitzonderingsmaatregelen, van beperkte duur (van 1 maart tot en met 3 mei 2020), om te garanderen dat de bestuursorganen van vennootschappen, verenigingen en andere rechtspersonen naar behoren kunnen blijven werken.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
09 april 2020

Rechtspersonen krijgen de keuze om hun reeds bijeengeroepen of vóór 3 mei bijeen te roepen algemene vergadering gewoon te laten doorgaan op de geplande datum, weliswaar langs elektronische of schriftelijke weg, en met handhaving van het stem- en vragenrecht van de aandeelhouders en leden.

Ze kunnen hun algemene vergadering, of die nu al bijeengeroepen is of niet, ook uitstellen naar latere datum (tot 10 weken na de uiterste datum die, in de meeste gevallen, is vastgelegd op 30 juni). Die optie hangt samen met het verlengen van een reeks wettelijke termijnen voor indiening van de officiële stukken. Tot slot wordt nog verduidelijkt dat vergaderingen van het bestuursorgaan geldig schriftelijk of langs elektronische weg gehouden kunnen worden.

“Deze maatregelen zijn goed nieuws voor alle ondernemingen, zowel klein, middelgroot als groot, die als rechtspersoon hun algemene vergaderingen moeten houden en daarbij de afzonderingsmaatregelen in acht moeten nemen. Ze bieden bijkomende mogelijkheden bovenop de bepalingen uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, verduidelijkt Philippe Lambrecht, bestuurder-secretaris-generaal van het VBO.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.