Volmachtsbesluiten justitie: garanties voor de goede werking van ons bedrijfs- en verenigingsleven (COVID-19)

Vice-eersteminister en minister van Justitie, Koen Geens, heeft vandaag een eerste pakket volmachtsbesluiten aan de regering voorgelegd. Een van de volmachtsbesluiten heeft betrekking op de organisatie van de algemene vergadering van vennootschappen en verenigingen. Tijdens die algemene vergadering komen aandeelhouders en leden samen om de rekeningen goed te keuren en beslissingen te nemen. Dit jaar nemen de vennootschappen en verenigingen die gelegenheid ook te baat om hun statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat sinds mei 2019 van kracht is.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
29 maart 2020

Door de coronapandemie die momenteel volop woedt, werden vennootschappen en verenigingen  geconfronteerd met een reeks praktische moeilijkheden om die vergaderingen volgens de wettelijke regels te houden, zonder de dwingende regels in de strijd tegen de COVID-19 pandemie te overtreden. Om dit probleem te verhelpen, nam minister Geens het initiatief om een aantal versoepelingen in te voeren die de rechtspersonen de nodige flexibiliteit geven, zonder de rechten van de aandeelhouders uit het oog te verliezen.

De rechtspersonen krijgen de keuze om de algemene vergaderingen die voor 19 april werden of moeten worden samengeroepen op de normale datum te houden maar dan op elektronische of schriftelijke wijze. Ofwel kan er op een latere datum vergaderd worden (tot 10 weken na de uiterste datum die in de meeste gevallen 30 juni is).  Ten slotte wordt verduidelijkt dat het bestuursorgaan onder alle omstandigheden unaniem schriftelijk kan besluiten. Het bestuursorgaan kan ook beraadslagen en besluiten via een elektronische communicatie die discussie toelaat. 

“Het VBO verwelkomt het volmachtbesluit dat er enerzijds voor zal zorgen dat vennootschappen en verenigingen de continuïteit van hun governance kunnen waarborgen, en anderzijds dat de rechten van hun aandeelhouders en leden gevrijwaard blijft. Wij hopen daarom dat de publicatie in het Staatsblad zo snel mogelijk zal plaatsvinden”, aldus Philippe Lambrecht, Bestuurder-secretaris-generaal van het VBO.

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.