Wat met algemene vergaderingen in 2022?

De coronacrisis heeft een belangrijke impact gehad op de algemene vergaderingen van vennootschappen. De traditionele fysieke algemene vergadering werd (al dan niet tijdelijk) vervangen door hybride vergaderingen of vergaderingen achter gesloten deuren. Nu het coronavirus zich stilaan terugtrekt, is het nuttig een stand van zaken op te maken ter voorbereiding van het komende seizoen van algemene vergaderingen.


Arie Van Hoe, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
07 maart 2022

De algemene vergadering is de hoogmis van de aandeelhouder, het ogenblik waarop het bestuur verantwoording moet afleggen over het gevoerde beleid en de resultaten van het voorbije jaar moet presenteren. De voorbereiding van een algemene vergadering vraagt steeds wat organisatie, zeker in iets grotere ondernemingen, met een verspreid aandeelhouderschap. De voorbije coronacrisis heeft de zaken er zeker niet eenvoudiger op gemaakt. Wanneer fysieke bijeenkomsten verboden zijn, is een fysieke aandeelhoudersvergadering niet mogelijk.

De traditionele fysieke algemene vergadering werd vervangen door hybride vergaderingen of vergaderingen achter gesloten deuren. Het wettelijk kader werd daartoe (tijdelijk) aangepast.

Nu het coronavirus zich stilaan terugtrekt, is het nuttig een stand van zaken op te maken. Is een vennootschap verplicht een hybride algemene vergadering te organiseren? Kan een vennootschap aandeelhouders verplichten fysiek aanwezig te zijn? Hoe verloopt een stemming op afstand?

Samen met Linklaters heeft het VBO een brochure opgesteld die de verschillende scenario’s in kaart brengt en enkele terugkerende vragen beantwoordt. Met deze brochure kunnen ondernemingen op gerichte wijze een keuze maken over het verloop van hun algemene vergadering. De brochure kunt u hier raadplegen.

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.