Zes maanden WVV en Code 2020: een tussentijdse balans

Recent vond de zesde Jaarlijkse Dag van de Beursgenoteerde Ondernemingen plaats, een gezamenlijk initiatief van het VBO en GUBERNA. Meteen de ideale gelegenheid om de tussentijdse balans op te maken van de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en van de Belgische Corporate Governance Code (Code 2020), die beide sinds zes maanden van kracht zijn. Hoewel de twee wetboeken momenteel nog niet van toepassing zijn op alle beursgenoteerde vennootschappen, is het interessant om eens te kijken in hoeverre de pilootondernemingen die besloten om wél al de nieuwe codes te volgen, wijzigingen ervaren en struikelblokken ondervinden.


François-Guillaume Eggermont, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
22 oktober 2019

Allereerst lichtte Thomas Leysen, voorzitter van de raad van bestuur van KBC, toe wat er veranderd is aan de corporategovernanceregeling die KBC en Umicore hanteren. Beide bedrijven hadden al verschillende best practices geïmplementeerd, de nieuwe code was voor hen dus vooral de gelegenheid om op hun elan voort te gaan. Zo heeft de raad van bestuur van Umicore zopas beslist om aan de algemene vergadering voor te stellen het duaal bestuursmodel te volgen.

Weet dat een aantal bepalingen met povere resultaten uit de Code 2009 aanzienlijk zijn uitgebreid in de Code 2020 (denken we aan de regelgeving voor belangenconflicten). Derhalve rijst de vraag hoe we ondernemingen bewust moeten maken van de noodzaak om (nog) meer aandacht te geven aan die bepalingen.

Vervolgens zette Marcel Rottiers, Managing Director van Pythia Advisory Services, in detail de wijzigingen uiteen die zijn aangebracht aan de regeling voor de beloning van bestuurders en opgelegd worden door de ‘Aandeelhoudersrechtenrichtlijn’ (SRD II), die weldra in Belgisch recht omgezet wordt. Die omzetting werpt een aantal vragen op: hoe ver wil de wetgever gaan? Wat zijn de opportuniteiten en risico's? In hoeverre moeten beursgenoteerde vennootschappen de Europese aanbevelingen (denken we bijvoorbeeld aan de richtlijnen voor de remuneratieverslagen) 'verplicht' naleven?

Tot slot deed Edouard Dubois, partner bij Squarewell, de visie van de institutionele beleggers op het Belgische kader voor corporate governance uit de doeken. De boodschap die steeds opnieuw terugkwam, was dat beursgenoteerde ondernemingen moeten evolueren naar een gezonder, duurzamer bestuur om investeerders te blijven aantrekken. Ze moeten absoluut communiceren en zich proactief engageren voor hun stakeholders. De Code 2020 is daar een uitstekend instrument voor.

De dag werd afgesloten met een debat over de verschillende uitdagingen van het WVV en de Code 2020, tussen Vincent Van Dessel, voorzitter en CEO van Euronext Brussel, en Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA, en gemodereerd door secretaris-generaal van het VBO Philippe Lambrecht.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.