Praktische gids helpt bedrijven professioneel met herstructurering om te gaan

Communicatie-adviesbureau Ketchum en advocatenkantoor Eubelius hebben in samenwerking met het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) hun expertise gebundeld om bedrijven te helpen om op een professionele manier om te gaan met herstructureringen. In de praktische gids ‘Herstructureren met of zonder ontslagen’ staat welke stappen een onderneming die zich verplicht ziet om te reorganiseren, moet zetten op juridisch én communicatievlak.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
18 februari 2021

Van herstructurering naar toekomstgericht transformatietraject  

Het verhogen van de rentabiliteit van een onderneming, het optimaliseren van het producten- en dienstenaanbod, nieuwe marktontwikkelingen, een economische crisis, … kunnen ondernemingen ertoe bewegen om een herstructurering te overwegen. Een herstructurering hoeft echter niet synoniem te staan voor collectief ontslag. Het kan tevens gaan over het herschikken van een aantal activiteiten om het bedrijf meer slagkracht te geven in een veranderde economische context.  

Om een herstructurering om te vormen tot een geslaagd toekomstgericht transformatietraject dienen enerzijds het opereren binnen het wettelijke kader en anderzijds toonaangevende communicatie en leiderschap hand in hand te gaan. Net omwille van de noodzaak van een multi-disciplinaire aanpak sloegen Ketchum, Eubelius en het VBO de handen in mekaar.  

In de praktische gids worden de 6 fundamenten van de communicatiestrategie bij transformatietrajecten toegelicht. Er wordt ook ingegaan op de noodzaak van passend leiderschap en de rol van de CEO en het management om de reputatie van de onderneming te beschermen. De gids biedt tevens een kompas met diverse scenario’s voor herstructuringen met of zonder ontslagen die zowel vanuit juridisch als communicatief oogpunt worden belicht.  

“Een herstructurering kan een stevige impact hebben op de reputatie van de organisatie. Het vertrouwen, de waardering en de bewondering die verschillende belangengroepen zoals de werknemers, klanten, leveranciers, partners, pers en politiek in het bedrijf hebben liggen aan de basis van deze reputatie. Een strategische wijziging in het beleid kan deze reputatie zowel op positieve als negatieve manier onder druk zetten,” aldus Christel Van Litsenborgh, Senior Consultant bij Ketchum.  

Met praktische gids worden er geen stappen uit het oog verloren 

“De wetgeving over herstructureringen gaat uit van ontslagen. Toch zijn er tal van alternatieve maatregelen te overwegen om de koers van de onderneming bij te sturen en zo onder andere het aantal nodige ontslagen te beperken. Opvallend is dat er helemaal geen eenduidig wettelijk kader is voor herstructureringen zonder ontslagen.” zegt Liesbet Vandenplas, advocaat bij Eubelius. “Met de praktische gids proberen we inzicht te geven in de mogelijkheden met en zonder ontslagen om een onderneming te transformeren. Het is weliswaar cruciaal de juiste procedures te volgen, maar een toekomstgerichte transformatie kan maar slagen als de nodige aandacht gaat naar interne en externe communicatie en leiderschap, ook in de sociale relaties. De ervaring leert dat een grondige voorbereiding en een multidisciplinaire begeleiding het verschil maken”.   

De jongste weken hebben ondernemingen met de regelmaat van de klok herstructureringen aangekondigd. Dat zette de beleidsmakers aan om na te denken over een verbetering van de Wet Renault en eventueel een verplichte financiering van een sociaal plan.  

“De sociale partners hebben onlangs nog bewezen dat ze akkoorden kunnen afsluiten in deze complexe materie. Het is nu belangrijk die akkoorden uit te voeren en de tijd te laten om hun kracht en efficiëntie te bewijzen. Een herziening van de wet is dus niet aan de orde. Bovendien beantwoordt het verplichten van ondernemingen om een sociaal plan te financieren niet aan die doelstelling van behoud van de tewerkstelling, herstel van de economische activiteit en re-integratie. Een dergelijk plan voorziet enkel in de storting van een som geld op een gegeven tijdstip en garandeert geen vaste tewerkstelling. Erger nog, het verplichte karakter van een dergelijk plan zou de totale stopzetting kunnen versnellen van ondernemingen die niet in staat zijn om zowel een sociaal plan te financieren als een project voor het herstel van de activiteiten te lanceren.”, aldus Monica De Jonghe, Directeur-Generaal van het VBO.  

Webinar & Praktische Gids bestellen 

Op 2 maart om 13u30 organiseren Ketchum en Eubelius een webinar: ‘Van “herstructurering” naar toekomstgericht transformatieproject’. Dit webinar is bestemd voor bedrijfsleiders, executive management, legal counsels, HR- en communicatieverantwoordelijken. Inschrijven kan hier, de praktische gids is te verkrijgen via het VBO. 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.