Sociale verkiezingen 2020: de opschorting van de procedure sinds X+35 is nu bij wet bevestigd

Het heeft een aantal weken geduurd, maar nu staat ze zwart op wit in het Staatsblad: de wet tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19 pandemie, gepubliceerd op 13 mei 2020. 


Jean-Charles Parizel, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
18 mei 2020

De wet bevestigt het principe van de opschorting van de verkiezingskalender en het uitstellen van de verkiezingsdag. Afhankelijk van hoe de gezondheidssituatie door het coronavirus zou evolueren, hadden de sociale partners gesuggereerd om de verkiezingen te houden in de periode tussen 16 en 29 november 2020. De uiteindelijke datum moet hoe dan ook bij koninklijk besluit bevestigd worden, na een nieuw advies van de Nationale Arbeidsraad.

Daarnaast bekrachtigt het wetsvoorstel ook de opschorting van de handelingen na X+35, inclusief beroepen bij arbeidsgerechten met terugwerkende kracht (17 maart 2020). Elke handeling na X+35 wordt aldus als nietig beschouwd, met uitzondering van de vaststelling van de volledige stopzetting van de verkiezingsprocedure wanneer er geen lijsten of kandidaten werden ingediend.

Het blijft op dit moment koffiedik kijken wanneer de tijdelijke opschorting afloopt. Ze zal eindigen op een datum die voortvloeit uit de nieuwe, bij koninklijk besluit te bepalen verkiezingsperiode, na een nieuw advies van de NAR. De verkiezingsprocedure (en dus de verkiezingskalender) zal automatisch hernemen vanaf die nieuwe dag X+36.

VBO - De publicatie van deze wet brengt eindelijk de nodige rechtszekerheid in deze delicate materie van openbare orde. De wet bevestigt eveneens dat werknemers die in 2020 op dag X+35 zijn voorgesteld als kandidaat, uiteraard beschermd blijven. De zogeheten periode van ‘occulte bescherming’ daarentegen wordt wel opgeschort, waardoor ondernemingen – tot nader order – niet meer hoeven te vrezen dat ze ontslag moeten geven aan een werknemer met als reden dat die zich alsnog als  ‘plaatsvervangend kandidaat’ zou kunnen aandienen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.