Sociale verkiezingen 2024: unaniem advies van de sociale partners in de NAR

Onder voorbehoud van de te publiceren wetteksten geeft het VBO in avant-première een samenvatting van de belangrijkste nieuwigheden voor 2024 die in het unanieme advies van de Nationale Arbeidsraad van 20 december 2022 worden voorgesteld.


Jean-Charles Parizel, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
21 december 2022

1. Datum van de volgende verkiezingen. Die zouden plaatsvinden tussen 13 en 26 mei 2024.

2. Uitzendkrachten -  kiesvoorwaarden. De sociale partners willen een wijziging van de voorwaarden voor uitzendkrachten om in de gebruikende onderneming te kunnen stemmen.  

De twee cumulatieve voorwaarden zoals ingevoerd in 2020 vereisten:

  • tussen 1 augustus 2019 en dag X een tewerkstelling gedurende ten minste 3 ononderbroken maanden of, in geval van onderbroken periodes van tewerkstelling, een tewerkstelling van ten minste 65 arbeidsdagen;
  • tussen dag X en X+77, een tewerkstelling van ten minste 26 arbeidsdagen.

In het advies van de NAR wordt gevraagd die voorwaarden in de toekomst te vervangen door één enkele voorwaarde van 32 effectief gewerkte dagen in de drie kalendermaanden voorafgaand aan de aankondiging van dag X. Het maakt niet uit of de periode van tewerkstelling onderbroken of ononderbroken is. Voor de verkiezingen van 2024 komt die voorwaarde neer op 32 gewerkte arbeidsdagen tussen 1 november 2023 en 31 januari 2024.

Er moet ook voor worden gezorgd dat de gebruikende onderneming binnen vijf dagen na afloop van de drie kalendermaanden wordt meegedeeld hoeveel dagen de uitzendkrachten tijdens de referentieperiode van drie maanden hebben gewerkt. Op die manier beschikt de gebruikende onderneming over de gegevens die nodig zijn om de voorlopige kiezerslijsten in de aankondiging van dag X op te stellen. 

Ten slotte wordt specifiek verzocht om de gebruikende onderneming binnen 5 dagen na dag X het e-mailadres en het rijksregisternummer van de uitzendkrachten-stemmers mee te delen indien zij op dag X instemmen met de elektronische stemming. 

3. De oproepingsbrief. Het principe van fysieke overhandiging kan worden vervangen door digitale communicatie (e-mail), mits de ondernemingsraad daar op dag X unaniem mee instemt. Alleen werknemers die toegang hebben tot digitale hulpmiddelen, d.w.z. een door de werkgever toegekend professioneel e-mailadres en toegang tot een computer/PC die op de gebruikelijke werkplek/telewerkplek ter beschikking wordt gesteld, kunnen daarbij betrokken zijn. 

Zie voor meer informatie en andere punten van overeenstemming het advies op de website van de CNT.

VBO - Het VBO is tevreden dat er een akkoord is bereikt over de kiesvoorwaarden voor uitzendkrachten. In 2020 ondervonden ondernemingen heel wat problemen met de toepassing ervan. De nieuwe voorwaarde van 32 dagen zorgt voor meer duidelijkheid en rechtszekerheid bij het opstellen van de kiezerslijsten, aangezien de onderneming vóór dag X zal beschikken over de lijst van uitzendkrachten die mogen stemmen. Het VBO verwelkomt ook het akkoord om de manier waarop de verkiezingsaankondiging wordt overgemaakt te moderniseren. Het was voor zowel bedrijven als werknemers meer dan evident geworden dat de oproepingsbrief meteen per e-mail kan worden verzonden.  

Net als elke vier jaar, zal het VBO ook nu zijn geüpdatete gids ‘Sociale verkiezingen’ publiceren. Raadpleeg ons volledige pakket (seminars, e-alerts en gids) op onze website https://www.socialeverkiezingen.expert/.

Het volgende VBO-seminar zal begin juni 2023 worden gehouden om de nieuwigheden te presenteren zodra ze in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd.

Meer informatie bij Fanny Leplat via +32 2 515 08 91 of fl@vbo-feb.be.

Foto @belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.