Sociale partners evalueren wet rond werknemers die overgaan naar een andere sector

De sociale partners kwamen op 13 juli 2021 binnen de NAR tot unaniem advies nr. 2.234 over de overgang naar een andere sector als gevolg van de wijziging van de werkingssfeer van een paritair comité of de oprichting of de opheffing ervan.


Jean-Charles Parizel, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
14 juli 2021

Die wijziging van bevoegd paritair comité vereist een oplossing voor de betrokken werknemers op het vlak van hun rechten en plichten en de toepassing van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten in de tijd. In de regel wordt die oplossing uitgetekend door de sociale partners in de vorm van collectieve arbeidsovereenkomsten die daartoe worden gesloten.

Indien het lot van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten echter niet hogerop wordt geregeld, voorzag de wet tot in 2018 dat die overeenkomsten bindend blijven voor de werkgevers en werknemers die er vóór de wijziging onder vielen, totdat het nieuwe bevoegde comité de situatie organiseert.

In 2018 werd artikel 27 van de wet van 5 december 1968 gewijzigd zonder de sociale partners te raadplegen. Het resultaat? In dezelfde situatie zouden ook de nieuwe werknemers, aangeworven na de overstap naar de nieuwe sector, onderworpen zijn aan de collectieve arbeidsovereenkomsten van toepassing in de oude sector zolang de situatie niet geregeld is.

De werkgeversorganisaties hebben zich altijd fors verzet tegen die uitbreiding, die zou leiden tot een groteske situatie waarin een werkgever op werknemers aangenomen na de wijziging van paritair comité, cao’s zou moeten toepassen van een sector waartoe die werknemers nooit hebben behoord.

VBO – De sociale partners in de NAR kwamen overeen om unaniem te verzoeken dat artikel 27 van de wet van 5 december 1968 wordt hersteld in zijn oorspronkelijke staat en dat het, in de specifieke situatie die het beoogt, de toepassing van de cao’s van een voorheen bevoegd paritair comité beperkt tot werknemers die al in dienst waren vóór de wijziging van paritair comité.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.