Deense en Belgische werkgevers pleiten voor sterkere sociale dialoog binnen actieve arbeidsmarkt

Op 26 oktober hebben de Belgische en Deense werkgeversorganisaties het bezoek van onze koning Filip aan Denemarken benut om een gemeenschappelijke verklaring te ondertekenen over de actieve arbeidsmarkt en het belang van een constructieve sociale dialoog.


Annick Hellebuyck, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID Olivier Joris, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
27 oktober 2021

De bedoeling van het koninklijk bezoek was om samen met onze verschillende ministers van Werk de hervormingen te bekijken die Denemarken invoerde om de werkzaamheidsgraad op te krikken (die in Denemarken 77,8% bedraagt, t.o.v. 70% in België). Het gaat om een combinatie van een flexibele arbeidsmarkt, proactief beleid inzake toegang tot arbeid, levenslang leren en een sterke sociale bescherming.

Pieter Timmermans, CEO van het VBO en Jacob Holbraad, CEO van DA (de Deense werkgeversconfederatie), stipten de vele gemeenschappelijke uitdagingen aan waarmee beide landen worden geconfronteerd, in het bijzonder op het vlak van kwalificaties. Het gebrek aan gekwalificeerd personeel vormt een serieuze bedreiging voor het huidige herstel en moet dus worden aangepakt, zowel op nationaal als op Europees niveau. Hoewel de Europese Unie een grote rol speelt in de vlotte circulatie van werknemers binnen de EU en in de toegang tot gekwalificeerde werkkrachten uit derde landen, zullen we de kwalificatieschaarste op nationaal niveau alleen kunnen wegwerken met een meerdimensionale aanpak. Het is dus zeker nuttig om inspiratie te halen uit elkaars goede praktijken op nationaal, regionaal en lokaal niveau.

Vervolgens benadrukten de werkgeversfederaties de meerwaarde van de akkoorden die werden gesloten in het kader van het sociaal overleg. Die moeten absoluut (beter) worden nageleefd door nationale en Europese overheden.

Tot slot betreuren de Deense en Belgische werkgevers dat de EU steeds meer gedetailleerde richtlijnen opstelt inzake sociale rechten, zonder voldoende rekening te houden met de behoeften van de bedrijven op het vlak van kosten, arbeidsorganisatie en administratieve last. Zo worden in de ontwerprichtlijnen over het minimumloon en de loontransparantie tussen mannen en vrouwen disproportionele maatregelen voorgesteld, die in sommige gevallen zelfs haaks staan op het subsidiariteitsbeginsel.

VBO – Het Verbond van Belgische Ondernemingen en de Deense werkgeversconfederatie staan achter sociale vooruitgang, maar roepen de Europese en nationale overheden op om evenwichtige maatregelen te nemen die de behoeften van de werknemers en de concurrentiekracht van de ondernemingen niet uit het oog verliezen. Alleen een competitieve economie kan toegevoegde waarde en werkgelegenheid creëren, op hun beurt garanties voor een welvarende maatschappij.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.