Ontmoeting Groep van Tien met premier De Croo en de vice-eersteministers

In een poging om het sociaal overleg over de koopkracht voor de burgers en de concurrentiekracht van de ondernemingen een nieuw elan te geven, werd de Groep van Tien op 27 september  ontboden bij premier De Croo en de vice-eersteministers.


Monica De Jonghe, BESTUURDER-DIRECTEUR-GENERAAL EN EXECUTIVE MANAGER VAN HET COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
28 september 2022

Dat de ondernemerswereld kreunt onder de hoge energieprijzen en de hoge loonkosten door het systeem van de automatische loonindex, is genoegzaam bekend. Alle economische parameters kleuren diep rood  (met indexvooruitzichten voor de periode 2023-2024 van 12,6% en een oplopende concurrentiehandicap richting 16% ten opzichte van de buurlanden, waardoor ons land teruggekatapulteerd wordt naar het jaar 2013 waarin tienduizenden jobs verloren gingen). De energiecrisis slaat bijgevolg diepe wonden, en raakt veel meer sectoren dan de energie-intensieve industrie alleen. Ook de vele toeleveranciers en de bouwbedrijven actief in de privéwoningbouw delen in de klappen. De verenigde werkgeversbank maakte de regering erop attent dat de vraag niet langer is of de crisis tot een grote ontslaggolf zal leiden, maar enkel nog wanneer dat zal gebeuren. De regering besliste op 16 september over een pakket van crisismaatregelen voor de getroffen ondernemingen. Wat het bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid betreft, dat zich toespitst op energie-intensieve bedrijven, gaven de werkgevers nog enkele belangrijke aandachtspunten mee. Vooral het enge toepassingsgebied en de lijst van criteria waaraan de noodlijdende bedrijven moeten voldoen, maken het systeem quasi ontoepasselijk, zelfs voor een grote groep van energie-intensieve bedrijven. Dat moet echt beter! Ook de administratieve rompslomp kan best vermeden worden.

De werkgeversbank is vragende partij om nu een allesomvattende onderhandelingsronde tussen de sociale partners en de regering te starten over koopkracht voor de werknemers en uitkeringsgerechtigden enerzijds en de concurrentiekracht van de ondernemingen anderzijds.  De zware crisis van vandaag vraagt immers een antwoord op korte termijn om België economisch op de kaart houden en jobbehoud te waarborgen.

De premier en de bevoegde ministers zijn eveneens van oordeel dat in deze crisisperiode iedereen verantwoordelijkheid moet opnemen, en het algemeen belang moet dienen. Daarom zullen de sociale partners opnieuw rond de tafel moeten gaan zitten, om zowel over de verdeling van de welvaartsenveloppe als over de loonmarge een akkoord te vinden. Daarvoor krijgen ze een maand de tijd, nadat de regering een voorstel van verdeling van de welvaartsenveloppe aan hen heeft overgemaakt. De regering vraagt intussen nieuwe berekeningen aan het Planbureau om op grond van de huidige parameters de omvang van de welvaartsenveloppe te bepalen, die volledig zal mogen worden besteed. Tegelijkertijd wordt aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven gevraagd om de berekeningen van de loonmarge vervroegd kenbaar te maken, zodat ook daarover binnen de vooropgestelde maand kan worden onderhandeld. Het heeft volgens de regering immers geen zin om eindeloos te vertragen aangezien er nu moet gehandeld worden.

Het VBO, vertegenwoordigd door Pieter Timmermans en Monica De Jonghe, respectievelijk gedelegeerd bestuurder en directeur-generaal, hoopt dat de Groep van Tien op korte termijn een akkoord kan afsluiten, dat perspectief biedt aan alle stakeholders, én ook ondernemingen vooruithelpt in deze moeilijke tijden. Indien dat overleg niet slaagt in zijn opzet, zal de regering de moeilijke knopen moeten doorhakken, maar dan geven de sociale partners opnieuw de twee cruciale dossiers, die de kern vormen van het tweejaarlijkse loonoverleg, uit handen.

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.