Sociaal akkoord goedgekeurd. Concurrentiekracht bewaken nu essentieel

De Raad van bestuur van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) schaarde zich vandaag achter het sociaal akkoord dat de sociale partners op 8 juni sloten. Daarmee werd de laatste horde genomen in de trilogie van het sociaal overleg: “welvaartsenveloppe – loonnorm – sociaal akkoord over specifieke dossiers".


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
24 juni 2021

Na het akkoord over de welvaartsenveloppe, dat er kwam na het bemiddelingsvoorstel van de regering, bleek het water tussen werkgevers en vakbonden te diep voor een akkoord over de lonen. Toch slaagden de sociale partners erin om een sociaal akkoord te bereiken over 4 grote dossiers én het bewaren van de sociale vrede, wat niet te onderschatten is nu de relance wordt ingezet.

Met het sociaal akkoord willen de sociale partners antwoorden bieden op een aantal urgenties op korte termijn en het economisch herstel versnellen. Zo zal de heropstart van de bedrijven dankzij het gunstige regime voor vrijwillige overuren vlotter verlopen en krijgen ze extra ademruimte doordat er een veel realistischer tijdspad voor de harmonisering van de aanvullende pensioenen wordt uitgestippeld.

Bovendien zorgen de sociale partners er met het akkoord voor dat werknemers met de laagste lonen er netto op vooruitgaan, en dat zonder de patronale lasten te laten stijgen. Zo wordt ook het verschil tussen werken en niet werken groter en dankzij het fiscaal voordeel dat werknemers zullen krijgen, zullen mensen meer worden aangemoedigd om aan de slag te gaan. Tegelijk kiezen ze ervoor om oudere werknemers niet uit de arbeidsmarkt te duwen, maar bieden ze wel de – tijdelijke – mogelijkheid om de loopbaan op een gezonde manier en op de voorziene leeftijd af te sluiten, mits de sector dat voorziet, én enkel voor lange loopbanen of zware beroepen.

Dat alles, samen met de loonnorm die een duidelijk niet te overschrijden kader voor het loonoverleg vastlegt, zorgt ervoor dat we onze concurrentiekracht bewaren en bedrijven meer armslag krijgen om na een jaar van achteruitgang een noodzakelijke inhaalbeweging te kunnen maken. Het VBO rekent er dan ook op dat de regering haar beslissing over de loonnorm nu snel zal uitvoeren. Dan kan eveneens het sociaal akkoord integraal en snel geïmplementeerd worden.

”Het werk is hiermee verre van af. We staan voor ingrijpende hervormingen om onze arbeidsmarkt flexibeler en dynamischer te maken. De activiteitsgraad moet immers fors de hoogte in. En er moet werk gemaakt worden van de hervorming van ons pensioensysteem om de vergrijzing betaalbaar te houden. Het sociaal akkoord is hiervan slechts een voorbode. Het is nu zaak om te bouwen aan de lange termijn en het werk verder te zetten met de werkgelegenheidsconferentie als volgende milestone. Maar dé belangrijkste uitdaging blijft: te allen prijze een ontsporing van de loonkosten via o.a. een oplopende inflatie vermijden. Dat is immers een belangrijke, zo niet de belangrijkste, pijler in de strategie om de werkgelegenheidsgraad richting 80% te laten evolueren”, aldus Pieter Timmermans, CEO van het VBO, en Monica De Jonghe, directeur-generaal van het VBO, beiden lid van de Groep van Tien.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.