Reactie na stopzetting loonoverleg door vakbonden

Nadat de vakbonden op dinsdag 27 april hadden aangekondigd dat het loonoverleg mislukt was, hebben de werkgeversorganisaties binnen de Groep van Tien (VBO, Unizo, UCM en Boerenbond) gezamenlijk een digitale persconferentie gehouden.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
28 april 2021

Op 13 april heeft de regering, na uitgebreid overleg met de sociale partners, een kader voorgesteld om de sociale partners opnieuw rond de onderhandelingstafel te krijgen. Zowel de werkgevers als de vakbonden keurden die startnota goed. Die startnota bestond uit 3 delen. Ten eerste vulde de regering de welvaartsenveloppe in (dat is een bedrag van 700 mio euro om de sociale uitkeringen te verhogen) en gaf ze de sociale partners tot 19 april om unaniem wijzigingen voor te stellen. Ten tweede legde de regering de loonnorm vast op 0,4% bovenop de automatische index van 2,8% en kregen de sociale partners tot 1 mei om een cao te sluiten voor een eenmalige, niet-recurrente coronapremie voor de werknemers in bedrijven die goed gepresteerd hebben. Ten slotte riep de regering in haar nota de sociale partners op om in een reeks andere dossiers akkoorden te sluiten, zonder dat de regering zelf een beslissing nam of een tijdslijn vastlegde.

Ondanks enkele vragen en bezorgdheden hebben de werkgevers zich constructief opgesteld in het eerste dossier uit de startnota, namelijk de verdeling van de welvaartenveloppe, wat uiteindelijk geleid heeft tot een unaniem akkoord op 19 april.

Groot was echter de verbazing bij de werkgeversbank toen op 20 april, een dag na het akkoord over de welvaartsenveloppe, de vakbonden een zeer vrije interpretatie gaven aan de startnota van de regering. Plots moest er niet meer gezocht worden naar een regeling voor bedrijven die goed gepresteerd hebben ondanks de crisis, maar moesten de sectoren de volledige vrijheid krijgen om te bepalen welke bedrijven een eenmalige premie kunnen toekennen en voor welk bedrag, en dat allemaal boven de loonnorm van 0,4% + 2,8% index. Met andere woorden, de algemene regel ter bescherming van de competitiviteit en dus de werkgelegenheid, m.n. de loonnorm, werd de uitzondering, en de uitzondering voor een beperkt aantal bedrijven zou de algemene regel worden. Bovendien eisten de vakbonden een herziening van de loonnormwet en koppelden ze een mogelijk akkoord aan een verhoging van de minimumlonen en een regeling voor de einde loopbaan. Desondanks stelden de werkgevers in deze bijzondere moeilijke economische tijden toch voor om een uitzonderlijke coronapremie toe te kennen aan de werknemers uit bedrijven die tijdens de crisis goed gepresteerd hebben en deden ze een eerste voorstel met een aantal krijtlijnen. Toch moesten ze vaststellen dat de vakbonden op geen enkel moment over de inhoud wilden spreken.

Op 27 april kondigen de vakbonden aan dat het loonoverleg mislukt was. De werkgeversorganisaties rekenen er nu op dat de regering de beslissing over de loonnorm van 0,4% uitvoert en dat de sereniteit snel kan terugkeren. Zo hopen de werkgevers dat er in de nabije toekomst opnieuw sociale akkoorden kunnen gesloten worden.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.