weeraandeslag.be: ondersteuning bij uw re-integratiebeleid

Vorige week lanceerde minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) het platform www.weeraandeslag.be. Een initiatief dat zo veel mogelijk informatie over de terugkeer naar werk na ziekte bundelt. Voor veel werkgevers is re-integratie nog onontgonnen terrein. Bij werknemers leeft vaak de angst om na langere tijd van afwezigheid terug te keren naar de werkvloer. Met deze website levert de minister, met ondersteuning van het VBO, een bijdrage om die drempels weg te werken.

Louis Warlop, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
10 april 2019

De voorbije jaren nam het ziektecijfer toe. Het aantal langdurige afwezigen (vanaf 1 jaar of meer) heeft ondertussen de grens van 400.000 overschreden. In 2018 bedroeg het totale budget voor ziekte- en invaliditeitsuitkeringen 8,6 miljard euro. Psychische en muscoskeletale aandoeningen zijn de meest voorkomende ziektebeelden. 

In haar recent gelanceerde visie ‘Ander model sociale zekerheid 2030’ (*) stelt het VBO preventie alvast als leidend principe. Zeker wat arbeidsongeschiktheid betreft, geldt het adagium ‘beter voorkomen dan genezen’. Als er dan toch iemand uitvalt, is het best om die persoon nauw op te volgen en indien mogelijk het contact te behouden. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat na de 3e maand afwezigheid de kansen op re-integratie substantieel verkleinen.

Op het platform www.weeraandeslag.be vindt u handvaten die u als werkgever ondersteunen om een arbeidsongeschikte werknemer te motiveren om terug aan de slag te gaan. U vindt er informatie over het opzetten van een re-integratiebeleid en over de modaliteiten van een re-integratietraject. Getuigenissen van werkgevers en werknemers geven handen en voeten aan complexe concepten zoals ‘aangepast werk’, dat zich bv. kan vertalen in een aanpassing van de werkpost of in een aanpassing van het uurrooster. Dat zijn de twee meest voorkomende vormen van ‘aangepast werk’.

Specifiek over de aanpassing van het uurrooster maakt de wetgeving het mogelijk voor werknemers om het werk deeltijds te hervatten en een uitkering te blijven ontvangen. De werknemer moet daarvoor de toestemming krijgen van zijn adviserend arts van het ziekenfonds.

(*) Binnenkort te lezen op onze website


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.