© Shutterstock

Het socialezekerheidstekort wordt steeds groter

De begrotingen van 2022 en 2023 en de eerste meerjarenramingen voor 2024-2028 werden voorgesteld aan het globaal beheer voor werknemers. De sociale zekerheid van werknemers zou in 2022 moeten uitkomen op een tekort van 3,4 miljard euro. In 2021 was het tekort groter dan 5,6 miljard euro. Dit jaar wordt opnieuw een tekort verwacht dat vergelijkbaar is met dat van 2021. De evenwichtsdotatie, die de rekeningen in evenwicht moet brengen, zou in 2023 oplopen tot iets minder dan 5,7 miljard euro.


Monica De Jonghe, BESTUURDER-DIRECTEUR-GENERAAL EN EXECUTIVE MANAGER VAN HET COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID Alice Defauw , COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
15 maart 2023

In de totale verdeling van de inkomsten is iets meer dan 2/3 afkomstig van bijdragen (van werkgevers en werknemers). De ontvangsten uit bijdragen stijgen, vooral door de indexeringen (die de laatste tijd relatief hoog waren) en vormen een reële financiële reserve voor de staat. De loonkosten blijven in België echter zeer hoog en behoren tot de hoogste in Europa. De hoogte van de sociale bijdragen en het feit dat de bijdragen op lonen niet geplafonneerd worden, is daar niet vreemd aan.  Naast de sociale bijdragen vormen de staatstoelage (waaronder de evenwichtsdotatie) 10% van de ontvangsten. De alternatieve financiering is goed voor iets meer dan 20%.

In de periode 2024-202 zouden de ontvangsten uit bijdragen met 12,4 miljard euro moeten toenemen, wat overeenkomt met een gemiddelde stijging van 3,7% per jaar. De uitgaven voor prestaties (exclusief de gezondheidszorg) zullen in diezelfde periode toenemen met 16,2 miljard euro. De gemiddelde jaarlijkse toename van de uitgaven zou dus 5,1% bedragen. De toename van de uitgaven voor prestaties zet zijn huidige tendens voort en blijft sneller groeien dan de ontvangsten uit bijdragen.

Het huidige socialezekerheidstekort zou in de komende jaren dus nog groter worden. Het tekort, dat in 2022 3,4 miljard euro bedroeg, zou in 2028 oplopen tot 12 miljard euro!

VBO – In juli 2022 trok het VBO aan de alarmbel en organiseerde het een conferentie met als titel ‘Het failliet van de sociale zekerheid?/!’. Het was dé gelegenheid om de zorgwekkende begrotingssituatie en de uitdagingen, maar ook het belang van een meer responsabiliserende sociale zekerheid aan te kaarten. Het VBO herhaalt vandaag zijn bezorgdheid over de begrotingssituatie en de noodzaak om in te grijpen om de financiële duurzaamheid ervan te waarborgen. Het gat in de begroting van de sociale zekerheid automatisch dichten door een onbeperkte en onvoorwaardelijke evenwichtsdotatie toe te kennen is geen verantwoord beheer. Responsabilisering betekent ook de uitgaven onder controle houden, wat absoluut noodzakelijk is om financiële duurzaamheid te garanderen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.