Sociale zekerheid kleurt rood, paritair beheer is fundamenteel

Vrijdag 3 december 2021 kwam het beheerscomité van de sociale zekerheid samen om zich te buigen over de begrotingscijfers van de sociale zekerheid. De gezondheidscrisis laat zich nog steeds voelen en de begrotingsuitdagingen blijven aanzienlijk.


Alice Defauw , COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
09 december 2021

Het socialezekerheidstekort, dat we kunnen aflezen op de post van de evenwichtsdotatie – die fungeert als sluitpost om de tekorten te compenseren - zou in 2021 zijn opgelopen tot 5,6 miljard. De cijfers in 2022 zouden amper bemoedigender zijn, de evenwichtsdotatie zou immers opnieuw van die grootteorde zijn. De maatregelen die de federale regering nam tijdens het begrotingsconclaaf beïnvloeden de verschillende posten zowel langs inkomsten- als uitgavezijde. Zo vermelden de begrotingsnotificaties de opbrengsten en kosten als gevolg van die verschillende maatregelen, maar een evaluatie achteraf zal noodzakelijk zijn. Na deze uitzonderlijke periode zou de evenwichtsdotatie opnieuw richting de bedragen uit het verleden moeten evolueren.

Belang van paritair beheer van sociale zekerheid

De sociale zekerheid staat voor heel wat uitdagingen als we ze performant willen houden en de financiering ervan op een duurzame manier willen garanderen voor de toekomst. De sociale partners formuleerden daartoe onlangs nog  enkele unanieme adviezen, onder meer over het bepalen van de alternatieve financieringen alsook over de beperkte tussenkomst van het globaal beheer in de gezondheidsuitgaven voor het jaar 2022. Die werden echter niet gevolgd door de regering bij het opstellen van het verslag van het Monitoringcomité in oktober. We betreuren dat er bij het uitwerken van de begrotingssituatie van de sociale zekerheid van 2022 geen rekening werd gehouden met de algemene richtsnoeren overeengekomen door de sociale partners. Voor het VBO blijven een verantwoordelijk beheer van de sociale zekerheid dat mikt op tewerkstelling (met de doelstelling van 80%), een betere activering en kostenbeheersing essentiële elementen om de duurzame financiering van de sociale zekerheid te garanderen. Als sociale partner wil het VBO herinneren aan het belang van het paritair beheer van de sociale zekerheid.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.