Impact van de coronacrisis op de werkgelegenheid – Update van de RSZ-cijfers

De RSZ zet zijn onderzoek naar de impact van de coronacrisis op de werkgelegenheid, de loonmassa en de RSZ-inkomsten verder.


Alice Defauw , COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
23 september 2020

Terwijl de werkgelegenheid de afgelopen kwartalen in stijgende lijn ging (tussen 45.000 en 65.000 extra jobs op jaarbasis), keert die trend in het eerste kwartaal van 2020, met een verlies van 0,6% of 20.000 werknemers in de privésector. Die daling laat zich vooral voelen bij de tijdelijke werknemers, gelegenheidswerknemers en flexi-jobs.

Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019 is de loonmassa als gevolg van de crisis met 3,5 miljard euro afgenomen. Bovenop de impact van het betalingsuitstel, zouden de RSZ-inkomsten in het tweede kwartaal zo’n 1,5 miljard euro lager liggen dan de begrotingsvooruitzichten van maart 2020. Op basis van RVA-schattingen van de tijdelijke werkloosheid, zou het verlies van loonmassa en bijdragen in het derde kwartaal oplopen tot 80% van wat er in het eerste kwartaal werd opgetekend.

Voor werkgevers die geen beroep kunnen doen op betalingsuitstel tot 15 december, komt het inningsrendement overeen met het werkelijke rendement, wat aantoont dat werkgevers hun best doen om hun bijdragen te betalen. Voor de andere werkgevers die moesten sluiten of hun activiteiten drastisch moesten terugschroeven, is het rendement minder goed. Dat bevestigt dat die categorie wel degelijk moeilijkheden ondervindt en dat er bijkomende RSZ-maatregelen nodig zijn.

Iets meer dan 65.000 werkgevers maken gebruik van het automatische uitstel van betaling van bijdragen, waarvan iets meer dan 12.000 op verklaring van eer. De RSZ geeft aan dat op 27 augustus 1,354 miljard euro bijdragen werd uitgesteld tot 15 december. Dat komt overeen met 42% van de betalingen die hadden moeten gebeuren tussen 20 maart en 27 augustus.

De bedragen die nog verschuldigd zijn aan de RSZ lopen op tot 42%. Dat is even veel als het verschuldigde saldo van het eerste en het tweede kwartaal van 2020, de bijdragen jaarlijkse vakantie van het boekjaar 2019, de rechtzettingen van bijdragen en de bedragen die worden verwacht in het kader van de minnelijke afbetalingsplannen.

VBO – De impact van de crisis op de bedrijven is niet te onderschatten. Flankerende maatregelen voor de werkgevers zijn dus meer dan nodig om in het derde en vierde kwartaal van 2020 het hoofd te kunnen bieden aan de moeilijkheden als gevolg van de crisis. 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.