Nieuwe tool BelgianIDpro: voortaan kan INSZ-nummer aanvragen online

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en Sigedis lanceerden onlangs ‘BelgianIDpro’, een nieuwe onlinetool waarmee het voortaan mogelijk is om snel een INSZ-nummer aan te vragen voor buitenlandse werknemers. De tool vervangt de procedure met een inschrijvingsformulier.


Ineke De Bisschop, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
18 september 2020

Voor welke werknemers?
Om een Dimona of DmfA in te vullen of een arbeidsongeschiktheid aan te geven, hebt u het INSZ-nummer van uw werknemer nodig. Voor Belgen is het INSZ-nummer gelijk aan het rijksregisternummer zoals weergegeven op de identiteitskaart, dus BelgianIDpro is vooral nuttig voor werknemers die niet in België wonen en geen Belgisch identiteitsbewijs hebben.

Hoe vraagt u het nummer op?
1. Zorg dat u een identiteitsbewijs van uw werknemer bij de hand hebt: identiteitskaart, paspoort of rijbewijs.

2. Meld u aan bij de onlinedienst op het BelgianIDpro-portaal.

3. Vul de gevraagde gegevens in.

U ontvangt het INSZ-nummer meteen, tenzij een operator tussenbeide moet komen of u een nieuw identiteitsbewijs moet opladen.

Wat met de single permit?
Ook voor het aanvragen van een single permit kan gebruik gemaakt worden van BelgianIDpro. In een latere fase zal deze toepassing verder geïntegreerd worden in een uitgebreidere tool voor de digitale aanvraag van gecombineerde vergunningen.

Meer info kan u terugvinden op www.belgianidpro.be.

VBO – Deze verdere digitalisering van administratieve procedures is een stap in de goede richting, met snellere, efficiëntere en toegankelijke onlinetools en minder papierwerk. Het VBO kijkt uit naar een spoedige verdere uitbreiding naar andere administratieve procedures, onder meer wat betreft de aanvraagprocedures voor een single permit (gecombineerde werk- en verblijfsvergunning). Dat faciliteert een vlotte tewerkstelling van buitenlands talent, zorgt voor significant minder administratieve ballast, en maakt het procedurele kluwen transparanter.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.