Sociale bijdragen - Tweede kwartaal 2021

Wat zijn de tarieven van de sociale bijdragen voor het tweede kwartaal van 2021? U vindt ze in de onderstaande tabel, die het percentage aangeeft van de verschuldigde werknemers- en werkgeversbijdragen voor zowel arbeiders als bedienden, alsook de totalen.


Louis Warlop, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
13 april 2021

Vergeleken met de tabel van het vorige kwartaal zijn er geen wijzigingen te melden.

Ter herinnering

Taxshift: verlaging van het faciaal tarief tot 25%
Sinds 1 januari 2018 bedraagt het faciale tarief 25% voor werknemers uit de profitsector. De stapsgewijze lastenverlaging van de werkgeversbijdrage naar 25% werd ingezet sinds het tweede kwartaal van 2016. Die daling naar 25% wordt gerealiseerd door zowel de basiswerkgeversbijdrage als de loonmatigingsbijdrage gefaseerd te verminderen (zie circulaire S.2016/010). Juridisch wordt de basiswerkgeversbijdrage voor werknemers uit categorie 1 (de profitsector) van artikel 330, eerste lid van de programmawet (I) van 24 december 2002 verminderd van 22,65% naar 19,88%. Anderzijds wordt de verlaging ook doorgevoerd in de loonmatigingsbijdrage: die daalt van 7,35% naar 5,12%. 

Sluitingsfonds
De bijdragevoeten voor de klassieke taken blijven behouden op het niveau van 2020: 0,12% voor ondernemingen met minder dan 20 werknemers en 0,17% voor ondernemingen van meer dan 20 werknemers (zie circulaire S.2020/032).

De bijdrage voor tijdelijke werkloosheid werd zoals de traditie het wil vastgesteld op de evenwichtsbijdragevoet. Voor 2021 bedraagt die 0,13% (exclusief loonmatiging), 0,14% (inclusief loonmatiging).

Asbestfonds
In het kader van de herziening van de financiering van het Asbestfonds blijft de bijdrage vastgesteld op 0,01% van de lonen die in aanmerking worden genomen voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen. De bijdrage is ieder jaar verschuldigd voor het eerste en tweede kwartaal en niet voor het derde en vierde kwartaal.

Jaarlijkse vakantie arbeiders
Sinds 2015 wordt het bijdragepercentage voor de jaarlijkse vakantie arbeiders gefaseerd verlaagd. Deze vermindering van de bijdragevoet wordt toegepast op de trimestriële bijdrage die historisch 6% bedroeg. Op 1 januari 2018 werd ze een laatste keer verlaagd om recurrent te dalen van 5,61% naar 5,57%. De jaarlijkse bijdrage van 10,27% blijft ongewijzigd (zie circulaires S.2015/010 en S.2017/036).

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.