SCHORSING VAN DE OPZEGGINGSTERMIJN BIJ TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT - DE REDE HEEFT GEZEGEVIERD

Het parlement keurde op 11 juni het wetsvoorstel tot schorsing van de opzegtermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis (55K1212)  goed. De dubbele retroactiviteit, het verschil in behandeling tussen werknemers en de financiële vergoeding door de werkgever zijn gesneuveld. Het advies van de Raad van State werd gevolgd.


Hanne De Roo, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
16 juni 2020

Zowel de werknemer als de werkgever kunnen de arbeidsovereenkomst opzeggen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, maar zullen daarbij rekening moeten houden met de nieuwe wettelijke bepalingen. Die zijn enkel van toepassing op het specifieke stelsel van tijdelijke werkloosheid overmacht, die de regering getroffen heeft om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Wanneer de werkgever een opzeggingstermijn betekent, dan wordt die opzeggingstermijn onderbroken tijdens de periode van schorsing door de tijdelijke werkloosheid overmacht. Wanneer een werknemer een opzeggingstermijn betekent, dan loopt die door tijdens de schorsing. Dit is m.a.w. dezelfde regeling die geldt voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Maar de opzeggingstermijn blijft wel doorlopen (dus ook na de inwerkingtreding van de nieuwe wet) indien hij reeds was ingegaan vóór 1 maart 2020.

De wet treedt in werking op de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Dat betekent dat pas vanaf dan de nieuwe regels uitwerking zullen hebben.

Samengevat: elke opzeggingstermijn betekend door de werkgever vóór 1 maart 2020, loopt hoe dan ook door. Als hij daarentegen werd betekend op 1 maart 2020 of erna, dan wordt de opzeggingstermijn onderbroken vanaf de publicatiedatum van de wet.

VBO ­­­- Het VBO is zeer tevreden met dit resultaat. Alle inspanningen om het wetsvoorstel, dat in tweede lezing werd goedgekeurd in de Commissie Sociale Zaken, bij te sturen, hebben geloond. Er werd een meerderheid gevonden om de Raad van State om advies te vragen. En na het vernietigende advies van 5 juni 2020 (nr. 67.486/1) werd de wettekst grondig bijgestuurd en werd er rekening gehouden met de basisbeginselen van gelijkheid en rechtszekerheid. De rede heeft gezegevierd.

> Lees ook 'Raad van State vernietigend over schorsing opzegtermijn tijdens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht COVID-19'

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.