Niet-verlenging vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid zet ondernemingen een pad in de korf

Het zijn moeilijke tijden, niet het minst voor onze ondernemingen die worden geconfronteerd  met verschillende plagen zoals de nijpende schaarste van grondstoffen en de sterk gestegen productiekosten omwille van de al even uitzonderlijke stijging van de energiekosten. De ondernemingen worden daarenboven van de ene dag op de andere geconfronteerd met onverwachte gebeurtenissen ten gevolge van de oorlog in Oekraïne.


Hanne De Roo, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
21 juni 2022

Bepaalde onderdelen kunnen bijvoorbeeld niet geleverd worden waardoor het productieproces plots stokt. Rechtszekerheid inzake tijdelijke werkloosheid blijft noodzakelijk. Ook moet er snel kunnen worden geschakeld. Een soepele procedure tijdelijke werkloosheid blijft dus een must voor de rest van dit jaar. De werkgeversbank in de Nationale Arbeidsraad pleitte dan ook voor een verlenging van het vereenvoudigd systeem ‘tijdelijke werkloosheid overmacht corona (en Oekraïne)’ dat meer dan twee jaar lang (sinds maart 2020) van toepassing was. Dat vond jammer genoeg geen gehoor bij de regering. Vanaf 1 juli 2022 zullen ondernemingen die nog een beroep willen doen op tijdelijke werkloosheid dus opnieuw gebruik moeten maken van de klassieke procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid. Voor de tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen bekwam het VBO wel nog een flink aantal versoepelingen tot 31 december 2022. 

Vanaf 1 juli 2022 zullen ondernemingen opnieuw een beroep moeten doen op de klassieke procedures van tijdelijke werkloosheid. 

Om gebruik te kunnen maken van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal er opnieuw sprake moeten zijn van een plotse, onvoorzienbare gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de partijen, die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk volledig onmogelijk maakt. De werkgever zal opnieuw een elektronische mededeling moeten sturen aan de RVA, samen met de nodige bewijsstukken van de overmacht.

Ingaand op een verzoek van de Nationale Arbeidsraad (advies nr. 2.291) gaf de minister van Werk aan de sociale partners in het beheerscomité van de RVA wel nog de opdracht om enkele richtlijnen uit te werken waarin verduidelijkt moet worden welke situaties nog steeds als overmacht kunnen worden beschouwd, met het oog op de rechtszekerheid voor de betrokken werkgevers en werknemers.

Het is alleszins zo dat tijdelijke werkloosheid overmacht nog kan worden ingeroepen voor de volgende situaties:

- quarantaine werknemer indien telewerk niet mogelijk is
- opvang kind in quarantaine (tijdelijk tot 31.12.2022) 

Om gebruik te kunnen maken van de tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken zullen opnieuw de normale formaliteiten voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken (mededeling van de tijdelijke werkloosheid aan de RVA  enz.) moeten worden gerespecteerd.

Het VBO verkreeg wel enkele belangrijke versoepelingen voor de klassieke procedure tot 31 december 2022 zoals de inkorting van de mededelingstermijn aan de RVA van 7 naar 3 dagen, de soepele houding van de RVA met betrekking tot het tijdstip van kennisgeving wanneer een onderneming in moeilijkheden verkeert, de vrijstelling van de controlekaart (C3.2A en validatieboek) …

Meer gedetailleerde informatie vindt u terug op de website van de RVA 

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.