Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen ‘energie’

Ondernemingen in economische moeilijkheden hebben vanaf 1/10/22 de keuze om ofwel van het versoepelde stelsel van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen dat bestaat sinds 1/7/22 gebruik te maken, ofwel van een nieuw stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen ‘energie’, om een antwoord te bieden op de energiecrisis. Beide systemen van economische werkloosheid gelden momenteel tot 31/12/22.


Hanne De Roo, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
05 oktober 2022

Voor het nieuwe systeem van economische werkloosheid ‘energie’ zijn er twee verschillende (niet-cumulatieve) criteria van toepassing: het moet gaan om bedrijven waarvan de aankoop van energieproducten, met inbegrip van energieproducten andere dan aardgas en elektriciteit, ten minste 3% van de toegevoegde waarde uitmaakt voor het kalenderjaar 2021 of om bedrijven die aantonen dat hun definitieve energierekening voor het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin zij gebruik maken van de in artikel 19 bedoelde regeling is verdubbeld ten opzichte van hun definitieve energierekening voor hetzelfde kwartaal van het voorafgaande jaar.

Zowel voor arbeiders als bedienden zal 4 weken gehele schorsing of 3 maanden gedeeltelijke schorsing (indien minder dan 3 arbeidsdagen/week of minder dan 1 arbeidsweek/2 weken) kunnen worden gebruikt. Er is geen verplichte werkweek vereist maar wel een tijdige hernieuwing van de formaliteiten. Het aantal weken economische werkloosheid van de bedienden in het klassieke systeem van economische werkloosheid wordt niet aangerekend op dit systeem.

Het is waarschijnlijk dat de RVA de wet reeds zal toepassen ondanks het feit dat ze nog niet gepubliceerd werd. Wij raden ondernemingen dus aan om de aanvraag voor het nieuwe stelsel van economische werkloosheid ‘energie’ nu al in te dienen. Ondernemingen die op 1/10/22 mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken hebben lopen (algemeen stelsel of overgangsregeling) kunnen overschakelen naar de regeling tijdelijke werkloosheid ‘energie’ na het overmaken van een nieuwe mededeling aan de RVA en de werknemers en het verzenden van het formulier C106A-ENERGIE naar de RVA. Ze moeten de lopende mededeling economische werkloosheid niet noodzakelijk stopzetten.

Werknemers zullen een uitkering ontvangen van 70% van het gemiddelde begrensde loon (begrensd tot 3.075,04 euro per maand) met een dagsupplement ten laste van de werkgever (of een fonds) met een minimumbedrag van 6,22 euro per dag.

VBO - Het VBO is tevreden met dit nieuwe stelsel dat ondernemingen die zwaar getroffen zijn door de energiecrisis zal helpen, maar blijft pleiten voor een inpassing van ondernemingen die onrechtstreeks zwaar getroffen worden en nieuwe ondernemingen die in 2022 het licht zagen. Ook zij moeten gebruik kunnen maken van dit nieuwe stelsel van economische werkloosheid ‘energie’.

Meer informatie is te vinden in het RVA-infoblad E5.

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.