125 jaar VBO – Decentralisatie, decarbonisatie, digitalisering: de 3 pijlers van de energietransitie

Naar aanleiding van zijn 125ste verjaardag vroeg het VBO 25 sleutelfiguren uit ondernemend en politiek België naar de impact van 25 scharniermomenten op onze economische evolutie. Jean-Pierre Hansen, erevoorzitter van Electrabel, vertelt over de evolutie van de energiesector, met specifieke aandacht voor de transitie, die onomkeerbaar is ingezet.

“Momenteel zitten we volop in de 'energietransitie'. Het is niet de eerste keer dat de economie een dergelijke omwenteling ondergaat. In 1914 bijvoorbeeld besliste Churchill om de Engelse oorlogsvloot niet langer op steenkool te laten varen omdat de rookpluimen van ver zichtbaar waren. Door de overschakeling op stookolie riep hij onbewust de olie-economie in het leven”, aldus Jean-Pierre Hansen in het energiehoofdstuk in ons boek ter ere van 125 jaar VBO (*).

De energie-expert benadrukt dat er voornamelijk drie elementen in aanmerking komen in dit overgangsproces, die alle drie vragen oproepen. Ten eerste, de decentralisatie, waarbij Hansen zich afvraagt of het zover zou komen dat het distributienet niet langer gemeengoed is. “In dat scenario bestaat het risico dat alleen wie niet de middelen heeft om zelfvoorzienend te zijn, aangesloten blijft op het net, met alle gevolgen van dien.” Vervolgens de decarbonisatie, nul CO2-uitstoot. Ook daar rijzen er vragen. “De wind en de zon zijn niet gratis. En wat met kernenergie? Die stoot geen CO2 uit, maar vooral in West-Europa, in tegenstelling tot in andere delen van de wereld, staat men eerder afkerig tegenover die optie.” Ten slotte, de digitalisering, waarbij Hanssen de volgende kanttekening maakt: “Elektriciteit is geen aantrekkelijk goed, in tegenstelling tot bijvoorbeeld internettarieven of vliegtickets. Zal het gros van de bevolking er echt tijd in willen stoppen?”

Het besluit? “De energietransitie moet rekening houden met die drie fenomenen. Momenteel gaan ze stuk voor stuk gebukt onder onzekerheid.”

> Ontdek hier het verhaal van Jean-Pierre Hansen over 40 jaar dienst in de energiesector.

(*) Ondernemen voor welvaart. 125 jaar & beyond

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.