Creating 2021 for society

2020 begon voor het VBO als een geweldig jaar. Ons Verbond van Belgische ondernemingen bestaat immers 125 jaar. Die verjaardag was ook de gelegenheid bij uitstek om de visie en strategie van het VBO te herdenken. Om een lang verhaal kort te maken: aan de hand van tien krachtlijnen sluiten we een nieuw verbond met onze stakeholders. Daarin staat de rol van bedrijven in onze maatschappij centraal. Hoe ze waarde creëren voor onze samenleving.


Bart De Smet en Pieter Timmermans, VOORZITTER EN GEDELEGEERD BESTUURDER
06 januari 2021

Maar toen gebeurde het ondenkbare. COVID-19 raasde als een orkaan over onze hoofden. De impact voor onze economie is ongezien. Van bij het begin hebben we alles op alles gezet om de liquiditeit van onze gezonde bedrijven te beschermen. Daarnaast lanceerde het VBO een 4x4-turborelanceplan met een sociale, economische, ecologische en digitale as. Bij elke as stelt het VBO vier relancemaatregelen voor om onze economie en maatschappij er weer bovenop te helpen. Dat moet lukken dankzij de creativiteit, veerkracht en solidariteit waarmee mensen, organisaties en bedrijven de crisis te lijf gaan. 

Naar een ambitieus solvabiliteitsplan
We moeten er geen tekening bij maken dat we maar wat opgelucht waren toen ons land net voor de uitbraak van de tweede golf een nieuwe volwaardige regering kreeg. Zonder kan er onmogelijk een krachtig relance- en investeringsplan post-COVID worden gerealiseerd. Na het opvangen van de schokken van de eerste en tweede golf moeten we de komende weken en maanden alles op alles zetten om meer faillissementen en ontslagen te vermijden en om de solvabiliteit van onze bedrijven te versterken. De ondernemingswereld is vragende partij om mee haar schouders te zetten onder zo’n ambitieus solvabiliteitsplan. Om te verzekeren dat de investeringen van vandaag de welvaart van morgen versterken.

Als grootste werkgeversorganisatie van het land leggen we in 2021 de klemtoon op verschillende werven. In normale omstandigheden onderhandelen we rond deze tijd van het jaar het Interprofessioneel Akkoord. Daarin wordt o.a. de loonnorm voor de komende twee jaar vastgelegd. Maar dit zijn uitzonderlijke tijden. Dus hebben we een uitzonderlijk akkoord nodig om opnieuw tot sociale en economische sereniteit te komen. We zijn er nog niet, maar het is tijd om verantwoordelijkheid te nemen. Zo moeten er afspraken komen rond de mogelijke herstructureringen en ontslagen als gevolg van de coronacrisis. We willen een eigentijdse aanpak voor de eindeloopbaan en inzetbaarheid van medewerkers, we streven naar meer arbeidsflexibiliteit in de bedrijven, enzovoort. Een tewerkstellingsgraad van 80% zal nodig zijn om onze sociale zekerheid veilig te stellen.

Vergeten we ten slotte de verdeling van de welvaartsenveloppe niet. In een tijd waarin de schaarse overheidsmiddelen best zo doeltreffend mogelijk worden besteed, is het beter iets meer te voorzien voor een kleinere groep die het echt nodig heeft, dan een klein bedrag te verspreiden over velen. Dat is pas echt ‘Creating value for society’, waarde creëren voor de samenleving.

“De investeringen van vandaag moeten de welvaart van morgen versterken.”


Positieve effecten maximaal benutten
‘Creating value for society’ integreert economische en maatschappelijke belangen. Dat blijkt duidelijk in alle beleidsvisies die we samen met onze leden-sectorfederaties ontwikkelen. Onze mobiliteitsvisie gaat bijvoorbeeld over veel meer dan het afschaffen of extra belasten van bedrijfswagens. Momenteel leggen we de laatste hand aan een beleidsvisie over de circulaire economie en hoe die reële waarde kan creëren voor iedereen. Een solide sociale zekerheid vereist op zijn beurt dat meer mensen aan de slag gaan en dat we werk maken van fundamentele hervormingen van onze arbeidsmarkt.

De coronacrisis legt een zware hypotheek op de vooruitgang die we kunnen boeken. Zelfs al krijgen we het COVID-19-virus onder controle, de economie zal nog heel lang moeten revalideren. Het VBO blijft, samen met al zijn leden-sectorfederaties, ijveren voor een extra schokbestendig ondernemingsklimaat. 2021 moet een jaar worden waarin we de negatieve impact van de crisis zoveel mogelijk beperken en de positieve effecten maximaal benutten.

> Lees ook "Het VBO blikt terug en kijkt vooruit"

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.