De nieuwe Corporate Governance Code 2020 is er

De nieuwe Belgische Corporate Governance Code is door de regering erkend als referentiecode voor de Belgische beursgenoteerde vennootschappen. Deze ‘Code 2020’ werd op 9 mei 2019 officieel voorgesteld op het VBO in aanwezigheid van minister van Justitie Koen Geens. De code werkt de eerdere versies uit 2004 en 2009 bij om rekening te houden met verschillende ontwikkelingen.

13 mei 2019

De nieuwe Code 2020 is van toepassing voor beursgenoteerde vennootschappen vanaf boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020. De vennootschap kan er echter voor kiezen om vrijwillig de code toe te passen voor de verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019. Download de Code 2020 hier.

Ten eerste zijn er sinds de vorige editie van de code tal van wijzigingen geweest in het Belgisch en Europees regelgevend kader dat van toepassing is op beursgenoteerde vennootschappen. Zo houdt Code 2020 rekening met de nieuwe bepalingen betreffende de beursgenoteerde vennootschappen die worden ingevoerd door het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat op 1 januari 2020 in werking treedt. Een voorbeeld daarvan is de mogelijkheid om een duaal bestuursmodel in te voeren.

In de tweede plaats zijn er sinds 2009 bijkomende inzichten gegroeid op maatschappelijk en academisch vlak met betrekking tot het deugdelijk bestuur van beursgenoteerde vennootschappen. Een code dient mee te evolueren met de tijd om beter aan te sluiten bij de verwachtingen van diens primaire gebruikers en rekening te houden met de internationale praktijken die met name worden weerspiegeld in de recente wijzigingen van de corporate governance codes in verschillende landen.

“Deugdelijk bestuur is in de eerste plaats een zaak van mensen. Hun waarden, competenties en een respectvolle omgang met elkaar zijn doorslaggevend voor het langetermijnsucces van de vennootschap. We hopen dat de nieuwe Code 2020 een belangrijke houvast wordt voor allen die een verantwoordelijkheid hebben voor de duurzaamheid en de ontwikkeling van onze beursgenoteerde vennootschappen”, aldus Thomas Leysen (foto), voorzitter van de Commissie Corporate Governance.

De minister van Justitie stipte aan dat het goede bestuur van een beursgenoteerde vennootschap gunstig is voor de belangen van de werknemers, de aandeelhouders en alle andere stakeholders. Hij voegde eraan toe dat de gedragsregels van de Code 2020 ervoor zorgen dat de bestuurders rekenschap afleggen, toezicht uitoefenen op elkaar en geen tegenstrijdige belangen verdedigen.

U kan de Code 2020 hier downloaden


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.