Horizon België 2030: het Verbond van Belgische Ondernemingen stelt zijn toekomstplan voor België 2030 voor

Bij zijn aantreden in 2020 vroeg Bart De Smet, voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), zich af hoe wijzelf en de buitenwereld in 2030 naar België zouden kijken … 200 jaar na onze onafhankelijkheid. Worden we een land dat zijn vele troeven geleidelijk zag afkalven? Of zijn we een land dat een bijzonder sterke remonte heeft gemaakt? Hij lanceerde toen de ambitie om de nv België opnieuw binnen de top vijf van de meest competitieve en welvarende landen te loodsen. Vandaag lanceert het VBO ‘Horizon België 2030’, een toekomstplan om nv België tegen 2030 opnieuw naar de kop van het Europese peloton te loodsen.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
05 mei 2022

‘Horizon België 2030’ is een werkstuk waarin experts van het VBO samen met onze leden-sectorfederaties het voorbije anderhalf jaar bijzonder hard hebben gewerkt om een concreet toekomstplan voor ons land uit te tekenen. Met dat plan maakt het VBO zijn ambities voor een sterk België concreet en brengt het de noodzakelijke voorwaarden, hefbomen en doelstellingen in kaart om van België een stabiel en efficiënt land te maken waar het vruchtbaar ondernemen en aangenaam werken en leven is.

We illustreren ons plan met een metafoor: een gezonde en levendige boomstam moet sterke wortels hebben om stevige takken te kunnen dragen.

VIER (R)EVOLUTIES, VIER ANTWOORDEN

De boom-metafoor toont de grote lijnen van de toekomstvisie ‘Horizon België 2030’. Die visie steunt op de vaststelling dat ons land vandaag voor vier grote uitdagingen staat:

  • De tendens tot vertraging van onze economische groei en productiviteitsgroei waardoor alle andere uitdagingen moeilijker beheersbaar worden;
  • De vergrijzing van onze bevolking – een signaal dat onze levensverwachting het goed doet –die leidt tot een aanhoudend sterke toename van de overheidsuitgaven voor pensioenen en gezondheidszorg en een sterke uitstroom uit onze arbeidsmarkt;
  • De (wereldwijde) klimaatverandering met zowel fundamentele klimatologische gevolgen, als economische uitdagingen bijvoorbeeld inzake de CO2-reductie;
  • De internationale tendens tot deglobalisering die voor een kleine, open economie als de Belgische ingrijpende, negatieve gevolgen kan hebben.

Die vier uitdagingen kunnen we pas succesvol het hoofd bieden als we op vier grote domeinen een belangrijke omslag of (r)evolutie realiseren:

  • De digitalisering. Het ten volle benutten door ondernemers en overheden van de nieuw(st)e digitale en technologische mogelijkheden;
  • De vergroening. Minder interen op de natuurlijke rijkdommen en de klimaatverandering een halt toeroepen;
  • De arbeidsmarkt. Via een efficiënte arbeidsmarkt en een activerende sociale zekerheid de menselijke middelen en talenten toekomstgericht heroriënteren en streven naar een tewerkstellingsgraad van 80% of meer;
  • De overheden. Naar een veel efficiëntere, kwaliteitsvollere en eenvoudigere dienstverlening.

“Horizon België 2030’ is een doorwrocht werkstuk geworden waarin we onze ambities concreet maken en de noodzakelijke voorwaarden en hefbomen in kaart brengen die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken. Om van België een stabiel en efficiënt land te maken waar het vruchtbaar ondernemen en aangenaam werken en leven is. ‘Horizon België 2030’ kan in één krachtige metafoor samengevat worden: een gezonde en levendige boomstam moet sterke wortels hebben om stevige takken met frisse groene bladeren te kunnen dragen.”, aldus Pieter Timmermans, CEO van het VBO.

“Wordt ons land opnieuw een van de kampioenen die de economische ruggengraat van Europa zullen vormen? Of laten we ons stukje bij beetje, onzichtbaar bijna, verder zakken naar de staart van het peloton? Daar doen wij als grootste werkgeversorganisatie van het land niet aan mee. Integendeel. We zijn ervan overtuigd dat je geen groot land hoeft te zijn om grootse dingen te doen. Met ‘Horizon België 2030’ willen we laten zien dat België alles heeft wat nodig is om er te geraken: de mensen, de ondernemingen, de kennis én de ambitie”, besluit Bart de Smet, voorzitter van het VBO.

Wilt u het volledige toekomstplan ‘Horizon België 2030’ lezen? Klik dan hier.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.