Jaarlijkse Dag van Beursgenoteerde Ondernemingen was een groot succes

De ‘Jaarlijkse Dag van Beursgenoteerde Ondernemingen’ van 25 oktober 2021 was gewijd aan de verschillende vormen van activisme binnen een bedrijf. Met bijna 100 deelnemers was deze editie een echt succes. Verschillende vooraanstaande sprekers lichtten hun analyse over die opkomende maatschappelijke fenomenen toe en stelden plannen voor regelgeving en corporate governance voor om met die nieuwe realiteit om te gaan.


François-Guillaume Eggermont, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
27 oktober 2021

Professor Alex Edmans stak van wal met de voorstelling van een taxonomie van alle mogelijke vormen van activisme binnen een onderneming: gespecialiseerd activisme (een beperkt aantal aandeelhouders richt zich op een specifieke onderneming), algemeen activisme (verschillende aandeelhouders richten zich op een specifieke kwestie die zich voordoet in verschillende ondernemingen) en activisme van de onderneming of haar CEO. De professor van de London Business School toonde met behulp van studies aan wat de gevolgen zijn van al die pressiemiddelen op de waardecreatie op lange termijn. 

De tweede spreker, meester Roger Cox, had het over de ins en outs van het historische proces dat leidde tot de veroordeling van oliemaatschappij Shell, die haar CO2-uitstoot bijgevolg in 9 jaar met 45% moet verminderen. 

Bert De Graeve sprak vervolgens over de verschillende activistische campagnes waar hij mee te maken kreeg als voorzitter van Sibelco en Telenet. Hij benadrukte het belang van dialoog met de aandeelhouders, van transparantie, en van traceerbaarheid van de beslissingen van de raad. 

Vervolgens werd over de initiatieven van de Europese Commissie inzake duurzame financiering en ‘sustainable governance’ gedebatteerd in een panel dat bestond uit Didier Reynders, Eurocommissaris voor Justitie, Hilde Laga, voorzitter van Gimv, Olivier De Schutter, speciaal rapporteur Mensenrechten en Extreme Armoede voor de Verenigde Naties en Michelle Edkins, Managing Director Investment Stewardship bij BlackRock. 

Om de studienamiddag af te sluiten wees Thomas Leysen nogmaals op het belang van de principes uit de Belgische Corporate Governance Code 2020 met betrekking tot de regelmatige dialoog met de aandeelhouders en de inachtneming van de belangen van de stakeholders van de onderneming. De voorzitter van de Commissie Corporate Governance beëindigde zijn toespraak met een oproep om binnen de raad actief te streven naar duurzame waardecreatie. In een recente verklarende nota op de website van de Commissie Corporate Governance wordt dat concept in de vorm van een aantal concrete principes toegelicht.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.