Let's Talk, de podcast van het VBO, met Pascal De Buck (CEO Fluxys)

In de podcast Let’s Talk, heeft het VBO elke laatste donderdag van de maand afspraak met een sleutelfiguur uit ondernemend België. We gaan er op zoek naar de mens achter de topvrouw of -man. Welke toewijding drijft hem of haar om een bedrijf 24 op 7 te runnen? De passie voor cijfers, de genen, ambitie …? Let’s Talk … vertelt een persoonlijk verhaal, een dynamische businesscase voor en achter de schermen. Luister vandaag naar Pascal De Buck, CEO van Fluxys, het Belgische gastransport en -infrastructuurbedrijf. De man die in ons land het gas doet branden, laat zelden te vroeg in zijn kaarten kijken. Benieuwd of de geboren strateeg nu wel het achterste van zijn tong laat zien.

“Moraal van het verhaal: gas staat voor groei en groen.”

Met meer dan duizend werknemers, dik 8.000 kilometer aardgaspijpleidingen in Europa en een indrukwekkende opslag- en overslaginfrastructuur is Fluxys een machtige speler in het Belgische energielandschap … en ver daarbuiten. De groep wordt sinds 2016 aangestuurd door Pascal De Buck die het Belgische gasnet achter de schermen transformeerde tot een Europees miljardenbedrijf.


Zonder grenzen

Wie gas zegt, zegt veel in één keer: koken, verwarmen, productie, politiek en bovenal … big business. Ook al heeft ons land geen eigen gasvoorraden of ontginningsbedrijven, “het ligt pal in het midden van Europa en kan als tussenschakel en draaischijf het verschil maken”, dixit De Buck. Gas uit Noorwegen, Rusland, Amerika, Qatar en andere hoeken van de wereld stroomt België binnen en verbindt Fluxys en dus ons land met de grootste aardgasproducenten op aarde. “Grote regionale markten zijn de toekomst in onze business. Vandaar onze investeringen in energienetwerken in de ons omringende landen en de LNG-terminals in Zeebrugge en Duinkerke waar we vloeibaar aardgas kunnen invoeren en overslaan. Ook de energietransitie zal niet aan onze grenzen stoppen. De eigen Europese productie van CO2-neutrale energie zal immers niet volstaan om onze behoeften te dekken. Met andere woorden: transport en invoer vormen een deel van de oplossing. Zo zet Europa vandaag al in op een waterstofbackbone om een klimaatvriendelijke Europese energiemarkt uit te bouwen.”

Infrastructuur en knowhow

Intussen kijkt Fluxys al veel verder dan Europa. Zo heeft de groep bruggenhoofden in Singapore en Brazilië richting de Zuidoost-Aziatische en Latijns-Amerikaanse energiemarkten. Pascal De Buck heeft de ambitie om de omvang van Fluxys substantieel te vergroten, zodat het ook elders in de wereld een rol kan spelen. “Daarbij vormt onze ervaring inzake het vervoer en het gebruik van koolstofneutrale gassen een sterke troef. Uiteraard kijken we ook naar landen die heel goed gepositioneerd zijn om hernieuwbare energie te produceren. Denk aan landen met veel zon en wind in het Midden-Oosten. Ook zij zullen nood hebben aan infrastructuur en knowhow om die te bouwen. Bottomline: Fluxys is een exportproduct geworden, zowel voor de aardgaspijpleidingen als voor LNG-infrastructuur. Onze ervaring met een markt waarin de producenten, de leveranciers en de infrastructuurbedrijven los van elkaar functioneren, is een belangrijke plus.”

Europese gasoctopus

Die groeistrategie moet van Fluxys dé Europese gasoctopus maken, waarbij het Belgische net het lichaam is met tentakels naar alle belangrijke plaatsen waar gas wordt gewonnen, geproduceerd, verhandeld of verbruikt. “België bekleedt een centrale positie als gas-transitland. Dat is een groot voordeel voor de Belgische gezinnen en bedrijven. Want hoe meer gas door ons land stroomt, hoe meer inkomsten voor het gebruik van het netwerk, en hoe minder de Belgische gebruiker moet betalen.”

Die inkomsten van Fluxys zijn bovendien van groot belang voor de lokale besturen die via Publigas hoofdaandeelhouder zijn. Is het daarom zo belangrijk dat de gasinfrastructuur onder openbare controle blijft? De Buck benadrukt dat Fluxys een private onderneming is, weliswaar met als overheidsaandeelhouder de Belgische gemeenten. “De gasbevoorradingszekerheid is essentieel voor onze economie en bij uitbreiding voor het hele land. Het is maatschappelijk een belangrijke keuze om dat algemeen belang te blijven handhaven. Overheidsdeelname in het kapitaal is één manier om dat te verzekeren.”

En-enoplossing

Als we de mainstreammedia mogen geloven, is gas op zijn retour als belangrijkste energiebron in ons land en bij uitbreiding Europa. Volgens onze gast is er echter een groot verschil tussen perceptie en realiteit. “In de transitieperiode behoudt aardgas een belangrijk aandeel in de energiemix. Experten stellen dat de energiemix anno 2050 voor de helft uit hernieuwbare elektriciteit zal bestaan en voor de overige 50% uit koolstofneutrale energiedragers, zoals waterstof en biomethaan. Het is dus een en-enoplossing. Vandaag vervoert onze infrastructuur aardgas, maar waarom zou het in de toekomst geen afgevangen CO2 of waterstof kunnen vervoeren? Gas beperkt zich dus niet tot aardgas. Het is aan Fluxys om zijn netwerk op dat transport van andere gassen voor te bereiden en ‘future proof’ te maken.”

Onafhankelijke netbeheerder

De beleidstafels liggen vol plannen. Denk aan het interfederaal energiepact, het nationaal klimaat- en energieplan en het nationaal strategisch investeringspact. Op Europees niveau is er de Green Deal. De tijd is volgens Pascal De Buck meer dan rijp voor concrete en realistische maatregelen. Zijn boodschappen aan de nieuwe federale minister van energie zijn duidelijk: “Start vandaag nog met het effectief bouwen en verbouwen van de nieuwe markt, want dat zal heel veel tijd vergen. En roep een onafhankelijke netbeheerder in het leven die zorgt voor een duidelijk regelgevend kader waarin Fluxys als marktneutrale operator voluit zijn rol in de energietransitie kan opnemen door groen gas en innovatieve gastechnologieën in zijn infrastructuur te integreren.”

Groene waterstof

Twee jaar geleden lanceerde Fluxys, samen met Colruyt Groep en Parkwind, het groene energieproject Hyoffwind, de eerste grote installatie in België om hernieuwbare elektriciteit via elektrolyse om te zetten in groene waterstof. Pascal De Buck verklaarde toen aan de pers: “Met dit project geven we de kickstart voor lokale kennisopbouw over waterstof en de waterstofeconomie. We kunnen toepassingen uitbouwen zodat ons land binnen vier tot tien jaar een koploper is.” Twee jaar later kijkt hij nog altijd even optimistisch naar die toekomst.“Het project toont Europa dat we mee zijn met de race richting groene energiemarkt. Fluxys heeft geen belangen in de energiedragers, maar groene waterstof kan wel worden vervoerd en opgeslagen in onze bestaande aardgasinfrastructuur, wat in de toekomst seizoensopslag van hernieuwbare energie mogelijk kan maken. Tegelijk wordt aardgas op die manier koolstofarmer en dus duurzamer als energie voor verwarming, mobiliteit en de industrie. Bovendien kan groene waterstof ook als koolstofvrije energie of grondstof worden gebruikt in mobiliteit, logistiek en industriële processen, zoals de chemie of staalindustrie.”

Ook CO2 krijgt aandacht in het businessmodel van Fluxys. Samen met zes andere spelers stapt het mee in ‘Power to Methanol Antwerp’. Dat wil tegen 2023 een demo-installatie bouwen om duurzame methanol te maken van waterstof en CO2 die elders in de haven wordt afgevangen. Een mooi voorbeeld van circulaire economie: afval wordt grondstof.

Beluister … via Spotify of Apple Podcasts


Zet alvast de volgende Let’s Talk-podcast van het Verbond van Belgische Ondernemingen in uw agenda en tune in! Met als gast Yves Prete, voorzitter van Sonaca dat lucht- en ruimtevaartuigen bouwt. Met 40 jaar ervaring op de teller kent hij niet alleen zijn eigen sector door en door, maar vindt hij als voormalig voorzitter van UWE ook vlot zijn weg in het Waalse sociaal-economische raderwerk. De man vertelt er alles over op 25 februari 2021.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.