Mijn nieuwjaarsbrief aan u

In normale tijden leggen we rond deze periode even de riem af. Om te genieten van rust en familie. Maar de tijden zijn niet normaal. Daarom wil ik met deze nieuwjaarsbrief moed inspreken. Waardering en respect tonen ook voor de manier waarop u het voorbije jaar hebt gevochten om het hoofd boven water te houden, om mensen veilig en gezond aan de slag te houden, om uw business om te denken … Geen inspanning was u te veel om medewerkers, klanten, leveranciers en bij uitbreiding onze economie te steunen. Ik hoop dat u dat ook in 2021 zal kunnen blijven doen.


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
29 december 2020

2020 begon voor het VBO nochtans als een geweldig moment met de viering van onze 125ste verjaardag. De gelegenheid bij uitstek om naar de toekomst te kijken. Zou ons leven in 2030 zoveel meer veranderd zijn in vergelijking met 2020? Au fond niet. Binnen tien jaar wonen we nog altijd in een huis – dat wellicht ecovriendelijker zal zijn –, verplaatsen we ons met voertuigen – andere types en modi –, gebruiken we nog altijd beeld en taal om te communiceren – via een nog prominenter internet – … De fysieke wereld evolueert in stapjes, maar van echt abrupte, wereldschokkende veranderingen zou geen sprake zijn. Geen revoluties dus, maar wel onvermijdbare evoluties en transities

In maart gebeurde dan het onvoorspelbare en raasde COVID-19 als een orkaan over onze hoofden.Het is de zwaarste crisis die ik meemaakte in de 25 jaar dat ik het sociaal-economisch beleid opvolg. Niet te vergelijken met de periode van het Globaal Plan (1993), de financiële crisis (2008) of de terroristische aanslagen (2016). Deze crisis raakt iedereen in zijn diepste ziel, zorgt voor angst en voor heel veel onzekerheid over de toekomst. 

Ons land reageerde snel, schoot breed, kon een liquiditeitscrisis vermijden, met hulp van de sociale partners en een begeleidende ‘Generieke Gids’ een heropstart faciliteren … Maar ondanks alle goede wil en inspanningen moesten we altijd in de achtervolging gaan. Het virus bleef ongrijpbaar, onuitroeibaar. Het uitblijven van een volwaardige federale regering en op momenten te weinig eenheid van commando maakten de strijd extra moeilijk.

Ondertussen leven en werken we al bijna een jaar lang met de continue dreiging van een microscopisch klein organisme dat, buiten de wil van de mens om, een totale reset van de wereld veroorzaakte. Maar de hoop op beterschap groeit. De ‘testing & tracing’ krijgt vorm en ons land kan de eerste vaccins toedienen. Dat geeft echter nog geen vrijgeleide om alle remmen los te laten. Een derde golf loert nog altijd om de hoek en kan de doodsteek betekenen voor de solvabiliteit en leefbaarheid van honderden bedrijven. 

Zo’n derde golf kunnen we met zijn allen vermijden door strikt de sanitaire voorschriften te blijven naleven. Daarnaast is de tijd rijp voor het beleid om over te schakelen van een ‘brandjes blussen’-politiek naar een weldoordacht herstelbeleid op lange termijn. Een ambitieus solvabiliteitsplan om de kapitaalstructuur van onze bedrijven te versterken en zo faillissementen te vermijden, is cruciaal. Wij willen en zullen ook, in naam van de 50.000 bedrijven die we vertegenwoordigen, mee onze schouders zetten onder een productief en toekomstgericht Nationaal Investerings- en Relanceplan. Om zo te verzekeren dat de investeringen van vandaag de welvaart van morgen versterken. 

In normale omstandigheden onderhandelen we rond deze tijd van het jaar het Interprofessioneel akkoord over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de komende twee jaar. Maar dit zijn uitzonderlijke tijden. Dus hebben we een uitzonderlijke aanpak nodig om sociale en economische sereniteit te scheppen zonder roofbouw te plegen op onze concurrentiekracht. En ervoor te zorgen dat de schaarse overheidsmiddelen bij die mensen terechtkomen die het echt nodig hebben. Dat noem ik pas echt ‘Creating value for society’, waarde creëren voor de samenleving

We zijn nog niet zo ver, maar als sociale partners hebben we de plicht om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen. Ik zeg bewust ‘maatschappelijke’ verantwoordelijkheid, want net zoals u van duurzaam ondernemen een concurrentietroef maakt, moeten ook de sociale partners en alle overheden onze welvaart op een duurzame manier verzekeren. 

Is dat een vorm van idealisme? Ik hoop van niet. Ik kan me niet voorstellen dat u zich niet achter een duurzaam maatschappijmodel wil scharen. Ik ken wel veel bedrijven die zich vragen stellen bij de haalbaarheid van sommige doelstellingen. En bijgevolg onzeker zijn over de toekomst. Is de kernuitstap op korte termijn mogelijk zonder onze betaalbare energiebevoorrading te fnuiken en tegelijk de Europese uitstootdoelstelling te bereiken? Is het haalbaar om 80% tewerkstellingsgraad te bereiken waarmee we onze sociale zekerheid overeind moeten kunnen houden? Een onderneming of organisatie kan maar duurzaam succesvol zijn wanneer ze een langetermijnvisie heeft die rekening houdt met maatschappelijke prioriteiten. Voor een land is dat niet anders. 

Overmorgen stappen we het nieuwe jaar binnen. De overgang naar een nieuw tijdperk of een nieuw normaal. Het voelt vreemd om u een hoopvol 2021 te wensen wetende dat velen op dit moment een zware strijd leveren om te overleven. Dat tempert de feestvreugde, maar er is perspectief. Want door creatief samen te werken en te zoeken naar constructieve oplossingen, kunnen we onze economie en maatschappij in 2021 opnieuw op de rails zetten. Moed houden, is mijn boodschap. Volgend jaar weer vuurwerk, mijn wens.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.