Minister Philippe De Backer bezoekt KMO-platform VBO

De nieuwe minister van Digitale Agenda en Administratieve Vereenvoudiging miste zijn start tijdens een uiteenzetting met heel wat bedrijfsleiders op het VBO niet: door resoluut voor minder te gaan, wil hij meer bereiken. Minder belastingen, minder arbeidsregulering en minder paperassen. Met deze intro gaf hij eigenhandig de ‘less is more’-campagne die het VBO op 4 februari in Bozar zal lanceren naar aanleiding van de federale verkiezingen een duwtje in de rug.


Bart Croes, COMMUNICATION & EVENTS
11 januari 2019

Via minder lasten op arbeid en vermogen wil hij meer mensen aan de slag helpen en de investeringen doen groeien. Via minder arbeidsregulering wil hij vermijden dat private werkgelegenheid naar het buitenland wordt geëxporteerd, wat gelezen mag worden als een verwijzing naar de huidige e-commercewetgeving. Door minder papierwerk kunnen ondernemers bezig zijn met hun corebusiness: producten en diensten ontwerpen en produceren die de consument graag wil gebruiken.

Als minister van Administratieve Vereenvoudiging wil hij werk maken van een vereenvoudigingsplan voor ondernemingen door uit te gaan van vier werven.

In de eerste plaats moeten wetten, regels en procedures beter worden opgesteld met in het bijzonder meer aandacht voor het beperken van de administratieve rompslomp in de uitvoeringsmodaliteiten. De wetten en regels moeten het gebruik van digitale tools promoten, terwijl de procedures zoveel mogelijk moeten worden gedigitaliseerd. Vaak kan een blik op bestaande praktijken daarbij helpen. Zo heeft sectororganisatie Federgon 95% van de arbeidscontracten in de uitzendsector gedigitaliseerd en daarmee aangetoond dat digitale arbeidscontracten ook in andere contexten perfect mogelijk zijn.

Daarnaast moet onze fiscaliteit vereenvoudigd en transparanter worden. Volgens de minister betekent een vereenvoudiging bovendien idealiter ook een belastingverlaging.

Ten derde moet er werk gemaakt worden van een slankere overheid zonder de dienstverlening te ondermijnen. Hij denkt daarbij onder andere aan de e-BOX, waarbij elke burger en onderneming via een digitale brievenbus kan communiceren met de overheid, maar ook onderling. Daarmee zou op termijn de rompslomp van de papieren aangetekende zendingen moeten verdwijnen. Alle overheidsdiensten zullen ook gestimuleerd worden om het tempo van de overschakeling naar e-facturatie op te drijven.

Ten slotte moet het ‘only once’-principe eindelijk de regel en niet de uitzondering worden. Dit betekent dat de overheid, welke dan ook, maar één keer een document bij de burger of ondernemer mag opvragen. De uitwisseling van bestaande gegevens tussen overheidsdiensten zal verder gepromoot worden (o.a. via het platform voor uitwisseling van overheidsattesten Digiflow).

Het VBO steunt de plannen van de bevoegde minister om meer te doen met minder en bedankt hem om een luisterend oor te bieden aan de aanwezige ondernemingen. Het is positief dat digitalisering en administratieve vereenvoudiging ter harte worden genomen, want te veel en onnodige paperassen betekenen onnodige kosten voor bedrijven.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.