ONDER DRUK (DENIS GEERS, GRAPHIUS GROUP)

In de podcast Let’s Talk, heeft het VBO elke laatste donderdag van de maand afspraak met een sleutelfiguur uit ondernemend België. We gaan er op zoek naar de mens achter de topvrouw of -man. Welke toewijding drijft hem of haar om een bedrijf 24 op 7 te runnen? De passie voor cijfers, de genen, ambitie …? Let’s Talk vertelt een persoonlijk verhaal, een dynamische businesscase voor en achter de schermen. Luister vandaag naar Denis Geers, CEO van de drukkerijgroep Graphius, een niet te miskennen Europese speler. Goed voor zo’n 450 medewerkers en een omzet van om en bij de 100 miljoen euro. Best wel een sterke prestatie als speler in een sector die sinds de financiële crisis 40% van zijn bedrijven zag verdwijnen.

“De marktomstandigheden kunnen positief of negatief zijn. Maar uiteindelijk kun je met positief ondernemerschap het verschil maken.” Zo’n optimistische uitspraak is typisch voor Denis Geers, die samen met zijn broer Philippe aan het roer staat van de familiale drukkerijgroep Graphius. Zijn job als CEO combineert hij bovendien met het voorzitterschap van de sectorfederatie Febelgra. Hij beheerst met andere woorden zowel het binnen- als het buitenwerk van het vak.

Met familie samenwerken is niet altijd evident, maar leidt vaak toch tot grote successen.En tot klanten met naam en gewicht. Lucky Luke, de Smurfen, Blake en Mortimer, Largo Winch,  De Munt, het Louvre in Parijs, The National Gallery in Londen, het Van Gogh Museum in Amsterdam, het MoMa in New York … zijn slechts enkele voorbeelden. Een uitgebreider overzicht vindt u op hun Instagram-account.

Onze sector wordt vandaag nog te vaak gegijzeld door cao’s gemaakt in de gouden tijden”

Buy and build

Sinds hun grootvader André Geers in 1928 de drukkerij oprichtte, groeide het bedrijf uit tot de grootste grafische groep in België en een niet te miskennen Europese speler. Actief op vijf sites in Gent, Antwerpen, Oostende, Brussel en Parijs. Goed voor zo’n 450 medewerkers en een omzet van om en bij de 100 miljoen euro. Een niet te onderschatten prestatie voor een speler in een sector die sinds 2008, op de krantendrukkerijen na, 40% van zijn bedrijven zag verdwijnen.

“Organisch groeien is in een krimpende markt zo goed als onmogelijk. Ik geloof sterk in onze ‘buy and build’-strategie als dé weg naar duurzame groei. Naar een toekomstbestendige business die voldoende omzet én marges creëert om te kunnen blijven investeren in innovatie.”

Overnemen en innoveren gaan hand in hand. Innoveren betekent onder meer digitaliseren en automatiseren. Onder druk van de pandemie namen bedrijven de kosten meer dan ooit minutieus onder de loep, ook de verdoken kosten. Meer doen met dezelfde ploeg of evenveel doen met minder mensen werd het mantra. Vrij vertaald betekent dit dat er dus minder mensen nodig zijn. “Per ton papier zullen er effectief minder mensen nodig zijn. En de sector heeft zijn top van de automatiseringscurve nog niet bereikt. Anderzijds kampen we onder druk van de vergrijzing met een enorme krapte op de arbeidsmarkt. De komende vier tot vijf jaar verwacht de sector een uitstroom van zo’n 35%. Kortom, de uitstroom overstijgt de instroom en het aantal openstaande vacatures groeit. Daarbij speelt het stoffige imago van de grafische sector ons duidelijk parten. Omdat de scholen nauwelijks nog instroom bieden, richtten we als bedrijf onze eigen Graphius Academy op waar we mensen uit totaal andere sectoren opleiden in ons vak. Weet dat, ondanks de groeiende digitalisering, handenarbeid noodzakelijk blijft omdat het gros van wat Graphius maakt maatwerk is dat machinaal (nog) niet haalbaar is.”

Anders organiseren

Behalve de gezondheidscrisis zetten nog andere problemen een rem op de ambities. Denk aan de schaarste aan papier en karton, waardoor de grondstofprijzen met meer dan 30% de hoogte inschieten en er ernstige leveringsproblemen ontstaan. Economen vrezen dat de terugkeer naar het oude prijsniveau wellicht niet meer zal gebeuren. Moet de sector zich daarbij neerleggen? “De precoronaprijzen komen niet meer terug, laat dat duidelijk zijn. Zowel onze klanten als wijzelf moeten zich anders organiseren. Door de forecasts van recurrente opdrachten te verfijnen kunnen producenten beter anticiperen op wat komt en de papiervoorraad gerichter opbouwen. Tegelijk moeten klanten beseffen en aanvaarden dat lastminuteopdrachten minder evident worden. Vergeet niet dat ook de papierproducenten al jaren op hun tandvlees zaten. Trouwens, historisch bekeken stabiliseren de papierprijzen zich terug op het niveau van eind jaren 90.”

Stoffig en te braaf?

De sector heeft de perceptie tot tweemaal toe tegen. Een stoffig imago en een niet-duurzame papierverslinder. “Iemand die in de drukkerij werkt, gaat ’s avonds al lang niet meer naar huis in een blauwe overall en met handen vol inkt. Hij werkt met geavanceerde apparatuur in een hoogtechnologische omgeving. Daarnaast is onze papierketen een schoolvoorbeeld van circulaire economie.” Die perceptie en framing keren, zal nog heel wat voeten in de aarde hebben. 

Toen Denis Geers in 2018 voorzitter werd van Febelgra, de sectorfederatie van de grafimediabedrijven, sprak zijn voorganger Michel Pattyn de woorden: ‘Wees assertief en neem mee dat we 30 jaar te braaf zijn geweest.’ “Waarmee hij bedoelde dat we vandaag nog te vaak worden gegijzeld door cao’s en afspraken die gemaakt zijn in de gouden tijden. De toeslag voor nachtarbeid bijvoorbeeld dateert nog van in de jaren 80 toen nachtarbeid echt nog uitzonderlijk was. Vandaag de dag is dat niet meer realistisch. Ik weet wat ik zeg, want ik kan vergelijken met onze drukkerij in Parijs waar we minstens 10% goedkoper werken.” 

Flexibel familiebedrijf

Ondanks de groeiende schaalgrootte en de kapitaalintensieve groeistrategie blijft Graphius een bedrijf met de stichtende familie als enige aandeelhouder. Dat is een bewuste keuze. “Het maakt investeringsbeslissingen alvast een stuk gemakkelijker en efficiënter. We moeten geen vijf raden van bestuur passeren. Waardoor we tegelijk heel snel kunnen inspelen op veranderingen in de markt. En het maakt ons als middelgrote organisatie niet log, wat in onze sector van levensbelang is.” 

Beluister het hele podcastverhaal … via Spotify of Apple Podcasts

 


Zet alvast de volgende Let’s Talk-podcast van het Verbond van Belgische Ondernemingen in uw agenda en tune in! Onze gast, Giles Daoust, is al de derde generatie aan het hoofd van de gelijknamige onderneming. Zijn professionele carrière is absoluut geen eentonig parcours. Hij is het levende bewijs dat je als ondernemer verschillende professionele wegen kunt inslaan zolang je maar goed georganiseerd bent … en je ego aan de kant kunt zetten! Te beluisteren vanaf donderdag 31 maart 2022.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.