Public Affairs Academy: reputatie en vaardigheden 2.0

Er kan nog geschaafd worden aan de job van de PA-professional 2.0. Dat blijkt alvast uit de recente peiling door het VBO bij de sectorfederaties. De PA-officer anno 2021 moet over heel wat specifieke vaardigheden beschikken om in het complexe politieke landschap impact te hebben. Voer voor een stevig panelgesprek tijdens de slotsessie van de Public Affairs Academy 2020.

Voor het vierde jaar op rij organiseerde het VBO samen met een aantal sectorfederaties de Public Affairs Academy – dit seizoen in cobranding met Whyte, akkanto en Interel. In een reeks van vijf interactieve workshops konden de public affairs-verantwoordelijken en -experten hun kennis en vaardigheden bijspijkeren op zowel regionaal, federaal als Europees niveau. 

Tijdens de slotsessie Public Affairs 2.0’gingen de experten dieper in op de resultaten van een online bevraging bij meer dan relevante 850 contacten. Het VBO wilde met de peiling de PA-activiteiten bij sectorfederaties en bedrijven in kaart brengen en tegelijk polsen naar de heersende percepties over het vak en de uitdagingen voor de toekomst. Monica De Jonghe, Directeur-generaal van het VBO, stelde de resultaten voor en distilleerde daaruit zeven bevindingen over het PA-vak: 

  1. De PA-officer signaleert het gebrek aan duidelijke deontologische regels. Bovendien vraagt de samenleving meer transparantie en krijgt de deontologie ook meer aandacht van de beleidsmakers – denk aan invoering van een lobbyregister in de Kamer.
  2. Op welke manier kunnen we als PA-officer nog beter de belangen van onze leden vertolken en verdedigen?  Hoe zorgen we ervoor dat we als sectorfederatie meer voeling krijgen met wat er bij de bedrijven leeft?
  3. Communicatie en public affairs worden steeds vaker als een strategische functie beschouwd binnen bedrijven en federaties. Dat brengt ook een aantal verantwoordelijkheden met zich mee. Vraag is hoe toon ik het nut en de relevantie van public affairs aan. Hoe maak ik de resultaten meetbaar en aantoonbaar.
  4. Iedereen weet dat de Europese Unie steeds meer invloed uitoefent op Belgische bedrijfsleven, direct of indirect. Vraag is, hoe kan het Belgische bedrijfsleven ook wegen op het Europese beleid, of er minstens voor zorgen dat de verschillende Belgische overheden de belangen als één stem uitdragen?
  5. De coronacrisis toonde dat de PA-officer ook digitaal zijn of haar job kan doen. Voor de ene was het moeilijker, voor de andere had het ook heel wat voordelen. Iedereen voelt dat de klassieke aanpak verandert.  Hoe zal de netwerking er morgen uitzien?
  6. Interpersoonlijke relaties en overtuigingstechnieken zijn heel belangrijk voor het PA-vak. Uit de peiling blijkt nog eens hoe moeilijk het soms is om de beslissingsdynamiek volledig te vatten. Kunnen gedragswetenschappen hierbij helpen?
  7. De peiling toont dat de meeste PA-verantwoordelijken de verschillende instellingen en bevoegdheden goed kunnen plaatsen. Maar er is nog ruimte voor verbetering, zeker als de staatshervormingen zich blijven opstapelen en onze beleidsmakers soms zelf niet weten waar hun bevoegdheid begint of eindigt. 

Paneldiscussie

De zeven thema’s werden vervolgens verder uitgediept door het expertenpanel van de akkanto, Whyte, Interel en het VBO. En gekoppeld aan de vragen die de deelnemers vooraf nog hadden doorgestuurd. De beknopte weergave van die paneldiscussie vindt u hier

U werkt bij een sectorfederatie en zoekt meer informatie over de het programma van de Public Affairs Academy academiejaar 2021-2022? Contacteer dan Maarke De Staercke (mds@vbo-feb.be). Zodra het programma beschikbaar is, brengt ze u op de hoogte.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.