Public Affairs Academy fileert Europees herstelplan

Welke invloed heeft Europa op de Belgische politiek? Omgekeerd, hoe zet je Belgische thema’s op de Europese agenda? En hoe en waar kun je impact hebben op de wisselwerking? Voer voor de derde sessie van de reeks public affairs-workshops die dit keer focuste op het Europees herstelplan. Gastspreker Wouter Vermeulen gaf een inkijk in de proactieve strategie en tactiek van The Coca-Cola Company.

Voor het vierde jaar op rij organiseert het VBO samen met een aantal sectorfederaties opnieuw de Public Affairs Academy – dit seizoen in cobranding met Whyte, akkanto en Interel. In een reeks van vijf interactieve workshops kunnen de public affairs-verantwoordelijken en -experten hun kennis en vaardigheden bijspijkeren op zowel regionaal, federaal als Europees niveau.

Tijdens de derde sessie The world of European public affairs’maakte Frédéric Aertsens (Interel) ons wegwijs in de geschreven en ongeschreven PA-spelregels in de Europese middens. Zijn focus lag helemaal op het recente Herstelplan voor Europa, bestaande uit de langetermijnbegroting (het meerjarig financieel kader of MFK, budget 1.074 miljard euro) en het tijdelijk herstelinstrument NextGenerationEU (budget 750 miljard). Cijfers die doen duizelen en die de komende decennia een grote invloed zullen hebben op het Belgische politieke en economische landschap.

Olivier Joris, Executive Manager van het VBO-competentiecentrum ‘Europa & Internationaal’, introduceerde het thema vanuit zijn dagelijkse samenwerking met de Europese instellingen. En benadrukte het belang – en het gewicht – van de Europese beslissingen op onze regionale en nationale wetgeving. “Meer dan vier vijfde van onze wetgeving heeft Europese wortels. Bedrijven en ngo’s onderschatten de Europese hefboom allerminst, in tegenstelling soms tot de media die de Europese actualiteit te vaak links laten liggen.” Ondanks zijn verregaande invloed blijft Europa een complex model en overstijgen ook daar de spanningen tussen Noord-Zuid en Oost-West steeds meer de partijgrenzen.

Weeg op het nationaal herstelplan
De Green Deal en de digitalisering vormen de politieke fundamenten van het Herstelplan. En dienen als toetsstenen voor de verdeling en/of toewijzing van de middelen. Ook de timing staat in steen gebeiteld, COVID of niet. “Liever de korte pijn, dan een niet-groene industrie blijven steunen die dan binnen tien jaar nauwelijks zal zijn geëvolueerd”, dixit Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie.

Frédéric Aertsens fileerde vervolgens de financieringsmechanismen van het MFK en van NextGenerationEU. En beklemtoonde dat:

- NextGenerationEU wordt gefinancierd met geld dat de Europese Unie op de geldmarkten zal lenen tegen gunstigere voorwaarden dan veel lidstaten. En dat Europa bovendien ‘belastingen’ zal heffen om die leninglast te milderen.

- Het gros van de NextGenerationEU-middelen (het zgn. herstelfonds) niet rechtstreeks toegankelijk is voor bedrijven of sectoren, maar enkel via het nationaal herstelplan dat de lidstaat indient.

Na een gebalde uiteenzetting van de tijdlijn en uitrol van het herstelplan, zochten we als oefening antwoorden op vragen als:

- Hoe kan ik mijn bedrijf het best positioneren ten aanzien van deze herstelmaatregelen?

- Hoe nuttig is het om in te zetten op het verwerven van Europese fondsen en meer bepaald, hoe begin ik daaraan?

- Hoe kan ik met mijn onderneming of sectorfederatie wegen op de Belgische inhoud van de herstelprogramma’s?

Om een lang verhaal kort te maken, wie als bedrijf of sector steun zoekt uit NextGenerationEU moet ervoor zorgen dat zijn project ingebed raakt in het Belgische nationaal herstelplan dat ons land uiterlijk op 30 april 2021 aan Europa moet voorleggen. Hoe? Frédéric Aertsens zet een strategie uiteen in zes stappen:

  1. Zorg ervoor dat u duidelijk weet welke mechanismen worden gehanteerd, hoe ze werken en welke stappen de sectorfederaties en werkgeversorganisaties al hebben ondernomen;
  2. Lijst de projecten op waarvoor u steun zoekt en maak een onderscheid tussen de langetermijn- en de kortetermijnprojecten;
  3. Doe de match met de EU-prioriteitenlijst (Green Deal en digitaal). Passen de behoeften van het bedrijf of de sector met EU- en nationale prioriteiten?
  4. Maak een lijst met al uw vragen die politiek haalbaar zijn en subsidieerbaar in het kader van het nationaal herstelplan dat door de EU zal moeten worden goedgekeurd;
  5. Zorg er als bedrijf voor dat uw projecten op de agenda komen van de sectorfederatie. Specifieke projecten zullen in een sectorbrede vraag (de grootste gemene deler) worden gegoten. Wilt u alsnog specifieke bedrijfsprojecten in het nationaal plan krijgen, probeer dat dan via bilaterale contacten met de bevoegde minister;
  6. Houd de Europese sectorfederatie up-to-date van uw vragen en het belang ervan. Zij onderhandelt immers rechtstreeks met de Europese Commissie.

Werk proactief!
Gastspreker Wouter Vermeulen, Senior Director, EMEA Public Policy Center bij The Coca-Cola Company, gaf een kijk op een aantal processen van Coca-Cola’s Europese PA-strategie. De duurzaamheidsstrategie van zijn bedrijf sluit naadloos aan bij de ‘Green Deal’-doelstellingen van Europa. Het is dus zaak om de Europese beleidsmakers daarvan te overtuigen, zodat ze de constructieve aanpak van Coca-Cola willen ondersteunen. “Als internationale organisatie richten we onze inspanningen hoofdzakelijk op de Europese sectorfederaties en organisaties die direct of indirect van belang kunnen zijn voor onze doelstellingen en waarmee we een coalitie kunnen vormen. Denk aan de sectoren voeding en horeca, maar ook vakbonden kunnen onze standpunten helpen uitdragen. We zetten onze stappen voldoende proactief, zodat we niet in de achtervolging moeten en riskeren dat we met onze vragen uit de boot te vallen.”

U werkt bij een sectorfederatie en zoekt meer informatie over de op til staande sessies van de Public Affairs Academy? Contacteer dan Maarke De Staercke (mds@vbo-feb.be).

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.