VBO ondertekent een charter voor digitale inclusie in België

Het VBO is overtuigd van de opportuniteiten van de digitalisering, maar weet ook dat digitalisering een deel van de samenleving kan uitsluiten. Het engageert zich dus via een reeks initiatieven voor een inclusievere maatschappij. Zo tekende het samen met een dertigtal ondernemingen, administraties en organisaties uit de privé-, overheids- en non-profitsector, een charter voor digitale inclusie in België.


Amélie Wuillaume, COMPETENTIECENTRUM DIGITAAL & INNOVATIEF ONDERNEMEN
14 september 2021

Dat charter weerspiegelt het streven van de ondertekenende organisaties om samen te werken aan de bevordering van digitale inclusie op alle niveaus in de Belgische samenleving en binnen hun eigen organisatie. Het VBO is een van de eerste organisaties die het charter ondertekenden. Op die manier verbindt het zich ertoe 9 principes te respecteren, doelstellingen te formuleren, concrete maatregelen te nemen en positieve acties in de lijn van die principes te definiëren. 

Goede praktijken delen

Los van dit charter, steunt het VBO ook DigitalForYouth.be, een vzw die afgedankte pc’s verzamelt bij ondernemingen om ze te herverdelen bij jongeren die niet over een pc beschikken. Daarnaast maakt het ook deel uit van het ‘Digital Inclusion Ecosystem’, gelanceerd in november 2020. Dat is een coalitie van 40 organisaties uit de privé-, overheids- en non-profitsector die samenwerken om de digitale kloof in België te dichten. Een van de concrete oplossingen waaraan het VBO op dit moment werkt binnen dat ‘Digital Inclusion Ecosystem’ is een ‘index voor digitale inclusie’ (op basis van een checklist van criteria). Aan de hand van die index kunnen organisaties objectiever beoordelen in welke mate zij digitale inclusie faciliteren en worden ze aangemoedigd om hun tools en processen beter aan te passen aan de noden van digitaal kwetsbare mensen. De lancering van het charter voor digitale inclusie, waarvan het eerste principe erin bestaat om best practices op te stellen en die te delen met andere ondertekenaars, maakt deel uit van dat ecosysteem.

VBO – De digitalisering is overal. Ze biedt tal van kansen, maar houdt ook een groot risico op uitsluiting in, volgens de schattingen gaat het om vier op de tien Belgen. Om hun integratie in de digitale maatschappij te bevorderen, is het nodig om te sensibiliseren en concrete gezamenlijke acties op poten te zetten. Met zijn nieuwe competentiecentrum Digitaal & Innovatief ondernemen, de initiatieven die het ondersteunt en de samenwerkingen die het aangaat, engageert het VBO zich om de kansen van de digitalisering te grijpen, maar ook om rekening te houden met de risico’s van die transitie in onze samenleving.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.